Sprzedaż Stoczni Pomerania - pozyskanie 21 mln zł na rozwój - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Sprzedaż Stoczni Pomerania - pozyskanie 21 mln zł na rozwój
Data publikacji: 29.06.2018

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., poinformowała we wczorajszym raporcie bieżącym o sprzedaży pierwszych nieoperacyjnych aktywów - Stoczni Pomerania w Szczecinie. Jest to kolejny krok w realizacji strategii spółki.

Spółka w raporcie bieżącym z dnia 28 czerwca, poinformowała o zbyciu stoczni Pomerania, poprzez sprzedaż udziałów w spółce Halifax Sp. z o.o., która była użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków stoczni. Grupa IMMOBILE sprzedała również udziały w spółce MAKRUM Pomerania Sp. z o.o., zarządzającej nieruchomością z ramienia Grupy. Łączna wartość transakcji to 21 mln zł. Podmiotem który kupił Stocznie jest polska firma NET MARINE Marine Power Service Sp. z o.o., która o transakcji poinformowała na swojej stronie internetowej. Z komunikatu wynika, że działalność MAKRUM Pomerania będzie przez nowego nabywcę kontynuowana.Sprzedaż tego aktywa jest częścią realizacji strategii, którą spółka opublikowała w listopadzie ubiegłego roku. Zakłada ona m.in. sprzedaż aktywów nieoperacyjnych, z którymi Grupa nie wiąże dalszych planów inwestycyjnych. Do takich aktywów zaliczono Pomeranię, która po restrukturyzacji przeprowadzonej pod okiem Zarządu GK IMMOBILE, osiągnęła optymalny potencjał pod względem przeprowadzonych komercjalizacji oraz renowacji nabrzeża i budynków. W takiej formie nie mogła przyczyniać się do dalszego rozwoju Grupy, stąd decyzja o jej zbyciu. Środki pozyskane z transakcji, spółka przeznaczy na dalszy rozwój. Jak zadeklarowano w dokumencie strategii – ma ona spory apetyt na akwizycje nowych podmiotów pasujących do profilu jej działalności. Działalność stoczni zaś, trudno było jednoznacznie zaszeregować w segmentach w których operuje Grupa – w przemyśle, hotelarstwie i developingu. Nie wykluczone, że w najbliższej przyszłości spółka sfinalizuje kolejne transakcje związane z aktywami nieoperacyjnymi, gromadząc kapitał na nowe projekty.

Pomerania jest jednym z młodszych parków przemysłowych w Polsce. Jego obszar rozciąga się na południowym brzegu rzeki Parnica. Lokalizacja w centrum Szczecina, z bezpośrednim dostępem do dróg krajowych, pozwala na cumowanie dużych jednostek pływających. W strukturach Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. stocznia znalazła się w roku 2008, kiedy to zakupiono ją za środki pochodzące z emisji akcji po debiucie Grupy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2007 roku.