"Stres test" za nami - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

"Stres test" za nami
Data publikacji: 21.03.2014

Rozmowa z Piotrem Fortuną, dyrektorem finansowym Grupy Kapitałowej MAKRUM. 

Rozmawiamy po publikacji wyników skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013. Raport wykazuje istotny spadek przychodów i zysku netto w stosunku do roku 2012. Jakie czynniki miały na to wpływ i jak staracie się przeciwdziałać?Spadek przychodów odnotowaliśmy głównie w segmencie przemysłowym, a wpływ na to miało przede wszystkim spowolnienie na rynku, dostrzegalne również wśród naszych konkurentów. Udało nam się jednak temu zaradzić modyfikując politykę akwizycji w naszych spółkach z tego obszaru. Intensyfikacja działań w obszarze sprzedaży, uruchomienie oddziału specjalizującego się w górnictwie odkrywkowym przełożyło się na realne efekty – zamówienia od nowych klientów i duża dywersyfikacja portfela zamówień.Niewątpliwie był to dla nas rok intensywnej pracy i trudnych wyzwań, prawdziwy „stres test”. Udało nam się jednak z sukcesem prowadzić skomplikowany proces transformacji grupy kapitałowej, która pozwoli wykrystalizować strukturę z podziałem na spółki operacyjne i celowe. Jesteśmy już na finiszu zmian, których koronacją będzie nowa nazwa grupy – Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. Sukcesem jest również nowy hotel z sieci Focus w Chorzowie. Zrealizowany w terminie, przy pełnej kontroli kosztów i ze świetną synergią działań między spółkami z naszego portfela.Jak w takim razie ocenia Pan perspektywy rozwoju grupy w roku 2014? Jakie są postawione cele, zadania?W przemyśle ciężkim, czyli spółkach funkcjonujących pod szyldem MAKRUM, zakładamy wzrost przychodów w stosunku do roku 2013 dzięki zwiększonej akwizycji, pozyskaniu nowych klientów, nowym rynkom. W tym obszarze już widzimy wyraźny postęp.Nasz sektor hotelowy odnotowuje bardzo dobre wyniki, a dzięki zwiększeniu zasięgu sieci, mam na myśli otwarty w listopadzie 2013 roku obiekt w Chorzowie, jak i planowany na maj tego roku kolejny hotel w Inowrocławiu, zakładamy dalszy wzrost przychodów. To branża o bardzo dużym potencjale i zakładamy jej dalszy rozwój.Spółki z branży developerskiej, budowlanej mimo niestabilnego rynku pozyskują nowych klientów, swoje know-how z sukcesem wykorzystują również w projektach realizowanych wewnątrz grupy. Spółka CDI Konsultanci Budowlani funkcjonuje na rynku już 10 lat i jej dorobek pozwala realizować najtrudniejsze kontrakty.Jako Grupa Kapitałowa rozpoczęliśmy budowę modelowej struktury holdingowej i te działania zamierzamy kontynuować. Zakładamy rozwój w branżach, w których już funkcjonujemy, nie wykluczamy również wejścia w inne obszary.