W 2020 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

W 2020 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem
Data publikacji: 01.03.2021

Choć miniony rok nie był szczególnie łaskawy dla wielu branż, budownictwo mieszkaniowe i developing oparły się negatywnym nastrojom społecznym i gospodarczym. W 2020 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż w roku 2019. Wzrosła także liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie styczeń-grudzień 2020 r. oddanych do użytkowania zostało 222 tysiące mieszkań, co stanowi siedmioprocentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Z tej ogólnej liczby, 143,8 tysiące mieszkań przekazanych została przez deweloperów (9,4% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.), natomiast 74,1 tys. mieszkań przez inwestorów indywidualnych (o 7,1% więcej). W ramach wyżej wymienionych form budownictwa powstało łącznie 98,2% puli mieszkań oddanych do użytkowania - odpowiednio 64,8% oraz 33,4% całości. Mniejsza ilość mieszkań niż przed rokiem, oddano do użytkowania została w pozostałych formach budowy: budownictwie spółdzielczym (1 498 wobec 2 167) oraz łącznie w komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej (2 570 wobec 4 597).
 
Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w 2020 r. wyniosła 19,6 mln m2, czyli o 6,9% więcej niż w roku 2019. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania nie zmieniła się znacząco względem roku poprzedniego i wynosiła 88,5m2.

W 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia dla budowy 275,9 tys. mieszkań (+2,8% r/r). Najwięcej pozwoleń otrzymali deweloperzy (171,6 tys./ +2,5% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (101,6 tys./ +5,0%). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,0% ogółu mieszkań. Mniej mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym odnotowano w budownictwie spółdzielczym (1 171 mieszkań wobec 1 364) oraz w pozostałych formach (1 585 wobec 2 996).

W 2020 r. rozpoczęto budowę 223,8 tys. mieszkań (spadek o 5,7% r/r). Deweloperzy rozpoczęli budowę 130,2 tys. mieszkań (-8,3%), a inwestorzy indywidualni 90,3 tys. zachowując poziom ubiegłoroczny. Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,5% w ogólnej liczbie mieszkań. Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano

w budownictwie spółdzielczym (1 638 mieszkań wobec 2 058) oraz w pozostałych formach budownictwa (1 687 wobec 2 887).

Wpływ epidemii na prowadzone aktualnie etapy mieszkaniowe prowadzone przez segment deweloperski Grupy Kapitałowej IMMOBILE był w minionym roku praktycznie niezauważalny. Trudny do oszacowania jest natomiast wpływ epidemii w dłuższym okresie. Należy podkreślić, iż Grupa działa praktycznie na własnych gruntach i może elastycznie reagować na zmienne otoczenie rynkowe. Aktualnie prowadzone inwestycje poprzez dewelopera, spółkę zależną CDI, to Platanowy Park, Osiedle Uniwersyteckie oraz Osiedle Rabatki.
 
Źródło danych GUS