Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 28 kwietnia 2014 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 28 kwietnia 2014
Data publikacji: 30.04.2014

W dniu 28 kwietnia w siedzibie spółki odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.W części pierwszej obrad zatwierdzono 29 uchwał, wśród nich m.in. sprawozdanie zarządu GKI za rok 2013, absolutorium dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki czy powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.

W skład Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. wchodzą:  • Jan Kuźma


  • Beata Jerzy


  • Jerzy Nadarzewski


  • Piotr Kamiński


  • Mirosław Babiaczyk
Druga część obrad poświęcona była prezentacjom Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. oraz spółek zależnych.Prezes Zarządu GKI Rafał Jerzy zrelacjonował strategię rozwoju, zaś Dyrektor Finansowy Piotr Fortuna omówił zasady struktury finansowania grupy. Osoby zarządzające spółkami MAKRUM Project Management Sp. z o.o., MAKRUM Sp. z o.o., Focus Hotels Sp. z o.o., CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o. oraz CDI Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. omówiły szczegółowo swoje bieżące sukcesy oraz plany i strategie na rok 2014r.Na zakończenie obrad uczestnikom WZA zaprezentowano jedną z alternatywnych koncepcji zagospodarowania terenu fabryki MAKRUM w Bydgoszczy.


Wszyscy obecni na WZA akcjonariusze mogli skorzystać z obecności zarządów spółek i zarówno podczas obrad, jak i w kuluarowych rozmowach zadawać dodatkowe pytania.Dziękujemy wszystkim akcjonariuszom Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. za udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zapraszamy na kolejne, które odbędzie się już we wrześniu.