Wyniki Grupy Kapitałowej IMMOBILE za I kwartał 2021 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej IMMOBILE za I kwartał 2021
Data publikacji: 31.05.2021

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej IMMOBILE w I kwartale 2021 r. wyniosły 95,8 mln PLN (spadek o 16,0 mln r/r). Na wynik negatywnie wpłynął głównie segment hotelarski obciążony w tym okresie przedłużającym się lockdownem. Wzrosty zanotowano w segmencie deweloperskim oraz przemysłowym.

Istotny przyrost przychodów GK Immobile osiągnęła w segmencie konsultingu budowalnego i developingu, w którym realizuje trzy duże, etapowane inwestycje mieszkaniowe.„Wzrost wynika głównie z cykliczności naszych realizacji deweloperskich – w grudniu 2020 roku rozpoczęto przekazywanie nabywcom mieszkań na II etapie Osiedla Platanowy Park” – mówi Rafał Jerzy.Wzrost przychodów widoczny jest również w przemyśle, na co bezpośrednie przełożenie ma wzrost przychodów ze sprzedaży systemów przeładunkowych.Spadek przychodów w segmencie hotelarstwa wywołała kontynuacja z początkiem roku szeroko nałożonych na segment obostrzeń.„Na segment hotelarski wpłynęły nielogiczne i przeciągające się obostrzenia paraliżujące branżę - praktycznie całkowite zamknięcie hoteli od 28.12.2020 do 12.02.2021 roku, otwarcie w dniu 12.02.2021 z ograniczeniem, że hotele mogą udostępnić tylko 50% swojej bazy pokoi, a następnie ponownie zamknięcie w dniu 20.03.2021 roku” – tłumaczy prezes.

Spadek przychodów widoczny jest w segmencie budownictwa przemysłowego, co jest przede wszystkim wynikiem wczesnego etapu realizacji dużych kontraktów (Tłoczni Gazu w Odolanowie oraz osiedla mieszkaniowego pod nazwą „PERFUMIARNIA" w Poznaniu).„Na poziom sprzedaży wpływa mniejsze zaangażowanie kosztowe na budowach związane z okresem zimowym, który utrudnił prace ziemne i zewnętrzne, co spowodowało niski stopień przerobu na poszczególnych kontraktach, a w rezultacie ograniczenie możliwości rozliczeń” – komentuje prezes GK Immobile, Rafał JerzyW okresie sprawozdawczym GK IMMOBILE wygenerowała zysk brutto na sprzedaży na poziomie 15,5 mln PLN (rentowność na poziomie 16,2%) wobec 19,6 mln PLN w analogicznym okresie roku 2020 (rentowność 17,5%).

„Spadek rentowności Grupy wynika w głównej mierze z poniesionej straty w segmencie hotelarskim, co jest konsekwencją ograniczeń administracyjnych i innych skutków pandemii koronawirusa oraz straty w segmencie budownictwa, wynikającej z wczesnego etapu realizacji większości istotnych kontraktów” – podsumowuje wyniki prezes.Razem ze spadkiem przychodów spadły koszty sprzedaży o ok. 0,3 mln PLN, zaś koszty ogólnego zarządu spadły o ok. 1,8 mln PLN.Strata netto GK IMMOBILE wyniosła 5,7 mln PLN wobec straty netto 5,3 mln PLN w analogicznym okresie roku 2020.