Z Ekozakupami.pl o eko zakupach - na temat rynku ekologicznej żywności opowiada Maciej Świerzyński - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Z Ekozakupami.pl o eko zakupach - na temat rynku ekologicznej żywności opowiada Maciej Świerzyński
Data publikacji: 11.12.2015

Czas na poznanie specyfiki rynku handlu detalicznego. Sektor ten reprezentowany jest przez projekt Ekozakupy.pl - dynamicznie rozwijający się start-up. Swoją działalność operacyjną rozpoczął w połowie roku 2014, otwierając od tamtego czasu zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep internetowy. W planach ma kolejne otwarcia w atrakcyjnych lokalizacjach. Sklepy marki Ekozakupy.pl oferują szeroki wachlarz zdrowej żywności, naturalnych kosmetyków oraz ekologicznych artykułów drogeryjnych. Sklepami zarządza Attila Sp. z o.o., spółka należąca do Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.Rynek ekożywności jest, jak mniemam, ciągle słabo rozwinięty. Czy mam rację?Tak – szacuje się że w bieżącym roku jego wartość w Polsce przekroczy 700mln złotych, podczas gdy na całym świecie przekracza on 60mld euro. Rynek ten oferuje ogromne spektrum wzrostu w najbliższych latach, szczególnie właśnie w naszym kraju.Jakie są różnice na polskim rynku ekoproduktów, w porównaniu do Europy, Świata?Obecnie udział żywności Eko w całym rynku spożywczym w Polsce wynosi 0,33%. W najbardziej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej i w Ameryce Północnej udział ten kształtuje się na poziomie ok. 2-6%. Absolutnym rekordzistą pod tym względem jest jednak Szwajcaria - tu udział bioproduktów w przemyśle spożywczym wyniósł 7,1% w 2014 roku. Pod względem wielkości sprzedaży ogółem przodują za to Amerykanie i Niemcy. Statystyczny Polak wydaje rocznie na żywność ekologiczna około 4 euro, podczas gdy na zachodzie Europy suma ta oscyluje od 90 do 195 euro. Polska będzie pod tym względem powoli, ale systematycznie zbliżać się do swoich zachodnich sąsiadów.

Z jakich powodów popyt na produkty ekologiczne będzie się powiększał?Zwiększanie się popytu wynika po części z poprawiającej się sytuacji ekonomicznej Polaków oraz zwiększania świadomości w zakresie zdrowego odżywiania, ochrony środowiska czy dbania o dobrostan zwierząt hodowlanych. Mamy świadomość, że takie produkty reprezentują wyższą jakość pod wieloma względami. Przede wszystkim jednak zachętą dla Polaków będzie obniżenie cen ekoproduktów, ze względu na wzrost liczby polskich producentów ekologicznych, malejące koszty logistyczne ich produkcji i dystrybucji oraz ze względu na rozwój sieci sprzedaży przez co produkty trafiają do szerszej grupy odbiorców.Jakie ekoprodukty kupujemy najchętniej?Udział najchętniej kupowanych produktów ekologicznych pokrywa się z udziałem danych kategorii produktów w całości produkcji. Prawie 1/3 produktów w przetwórstwie ekologicznym stanowią owoce oraz warzywa i to właśnie one są najchętniej kupowanymi w branży. Jako trzecia duża grupa plasują się produkty zbożowe. Mniejszy udział ma kawa, herbata czy produkty mięsne.Czy w branży panuje duża konkurencyjność?Sklepów nastawionych stricte na sprzedaż ekologicznego asortymentu jest w Polsce około 600. 13% z nich znajduje się w Warszawie. Patrząc pod tym kątem konkurencja na rynku nie jest duża. Pamiętajmy jednak że specjalistyczne sklepy stacjonarne nie są jedynym kanałem dystrybucji Eko produktów. Do czynienia mamy również z dystrybucją w sprzedaży bezpośredniej, sprzedaży w sklepach ogólnych (jako np. Eko-wyspy produktowe), w tym wielkopowierzchniowych oraz sprzedaży internetowej (e-commerce). Jeszcze około 10 lat temu prym w polskiej Eko branży wiodła sprzedaż bezpośrednia (66% udziału w 2014 r.). Obecnie kanał ten zanika, a najwięcej asortymentu tego typu sprzedają właśnie wyspecjalizowane sklepy. Nie wszędzie panuje jednak podobny trend – w wielu krajach sprzedaż przeniosła się do sklepów wielkopowierzchniowych. Nowym, ale dynamicznie zdobywającym popularność, kanałem sprzedaży jest catering. Popyt na Eko posiłki w gastronomii stale rośnie, szczególnie w krajach skandynawskich.Czy sieć Ekozakupy.pl planuje rozwój w kierunku sprzedaży w swoich sklepach produktów własnych?Nie prowadzimy produkcji pod marką Ekozakupy, za to produkty takie wytwarzamy w innej spółce należącej do naszej Grupy Kapitałowej – FOOD2GO. Niedawno ruszyła produkcja ekologicznych pierogów oraz garmażerki takiej jak np. bigos. Te produkty są oczywiście dostępne w naszych sklepach.Jakie więc plany na przyszłość ma sieć Ekozakupy.pl?Dążymy do rozwoju poprzez otwieranie nowych sklepów. Jak na razie wszystkie sklepy sieci znajdują się w Bydgoszczy, planujemy jednak stać się siecią ogólnokrajową. Równolegle rozwijamy nasz sklep internetowy, który zaledwie po kilku miesiącach działania stał się bardzo popularny w sieci. Cieszą nas takie sukcesy, jednak nie stoimy w miejscu. Ciągle poszerzamy asortyment, wprowadzając nowe, ciekawe lub pożądane w branży produkty: nie tylko żywność, ale też kosmetyki oraz środki czystości.Swoimi doświadczeniami dotyczącymi rynku produktów ekologicznych podzielił się Maciej Świerzyński, Członek Zarządu spółki Attila Sp. z o.o.