Listopadowy Newsletter Inwestora - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Listopadowy Newsletter Inwestora
Data publikacji: 04.12.2015

Za nami kolejny aktywny miesiąc. Z satysfakcją poinformowaliśmy Państwa w poniższym newsletterze o osiągnięciu rocznego maximum kursu akcji Grupy Kapitałowej IMMOBILE - 19 listopada osiągnął on wartość 2,60zł. W dniu dzisiejszym uaktualniamy ten wynik osiągnąwszy wartość 2,78zł.Wydarzeniami wokół których koncentrowaliśmy się w listopadzie była przede wszystkim publikacja wyników finansowych za III kwartał bieżącego roku oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy naszej Spółki. Jeśli chodzi o raport finansowy – zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki, które są świetnym preludium przed wynikami rocznymi, w których zaksięgujemy po raz pierwszy przychody z działalności deweloperskiej. WZA zaś, zostało bardzo pozytywnie odebrane – również dzięki dodatkowej jego atrakcji - prezentacji automatycznych systemów parkingowych ModuloMulti. Wzbudzają one duże zainteresowanie, zarówno wśród akcjonariatu, jak i potencjalnych klientów.Zapraszamy zatem do zapoznania się z publikacją: