Relacje inwestorskie - Tagi - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Tag: Relacje inwestorskie

Rozmowy o rynku kapitałowym: podsumowanie WZA 2022

10 czerwca 2022 roku gościliśmy zatem łącznie ponad 100 osób, w tym wyjątkowych gości specjalnych, z którymi rozmawialiśmy o rynku kapitałowym, strategiach inwestowania, relacjach inwestorskich i wielu innych tematach!

Jaroszek, Irzyński, Malik - rozmowy z gośćmi specjalnymi

Gośćmi specjalnymi tegorocznego zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupy Kapitałowej IMMOBILE byli Tomasz Jaroszek, Rafał Irzyński oraz Paweł Malik. Rozmawialiśmy z nimi o rynku kapitałowym.

Dobra dywidenda w Atremie potwierdzona na WZA

Podczas walnego zgromadzenia Atrem S.A., które odbyło się 13 czerwca 2022 r., zapadła finalna decyzja o wypłacie przez spółkę dywidendy. Decyzji tej niecierpliwie oczekiwał rynek, gdyż tegoroczna dywidenda Atremu jest jedną z najwyższych na polskim parkiecie.

Relacja z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Kolejne WZA za nami! 10 czerwca 2022 roku odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Na to spotkanie zarejestrowało się aż 93 akcjonariuszy, podejmując kluczowe dla spółki decyzje, m.in. o wypłacie w tym roku dywidendy.

Kolejna dywidenda w Grupie Kapitałowej IMMOBILE

Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., akcjonariusze zadecydowali o uchwaleniu dywidendy. Termin wypłaty przez spółkę dywidendy ustalono na dzień 23.09.2022 r.

Zadaj pytanie zarządom spółek Grupy Kapitałowej IMMOBILE!

Już 10 czerwca najbliższe WZA Grupy Kapitałowej IMMOBILE, połączone z inicjatywami, podczas których zarząd spółki matki, ale także osoby zarządzające spółkami zależnymi z sektora deweloperskiego, hotelarskiego, odzieżowego, przemysłowego, budownictwa oraz automatyki i elektroenergetyki, odpowiedzą na pytania dotyczące ich branży i działalności.

Przekroczyliśmy pierwszy MILIARD! Omówienie wyników I kwartału 2022 Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.

Zapraszamy na omówienie wyników I kwartału 2022 roku spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przez zarząd: prezesa Rafała Jerzego, wiceprezesa Sławomira Winieckiego oraz członka zarządu i dyrektora finansowego Piotra Fortunę.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE publikuje wyniki I kwartału

Grupa Kapitałowa IMMOBILE, konglomerat spółek notowany na GPW od 2007 roku, opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2021. Przychody skonsolidowane Grupy wyniosły 171,5 mln PLN, co oznacza wzrost o 75,7 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu roku 2021. Spółka wypracowała EBITDĘ na poziomie 6,2 mln PLN.

Grupa Przemysłowa PJP Makrum rośnie we wszystkich segmentach w I kwartale 2022 r.

Dzień Giełdowy z Grupą Kapitałową IMMOBILE! WZA, dyskusje, kolacja giełdowa z gośćmi specjalnymi - już 10 czerwca