Atrem poprawia rentowność - wyniki 3Q2020 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Atrem poprawia rentowność - wyniki 3Q2020
Data publikacji: 15.11.2020

Spółka Atrem S.A., działająca w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizująca kontrakty w zakresie OZE i gazownictwa, opublikowała wyniki za trzy kwartały 2020. Mimo spadku przychodów, spółka poprawiła rentowność, co pozwoliło odnotować zysk.

Przychody z trzech kwartałach 2020 wypracowane przez Atrem wyniosły 51,8 mln zł, wobec 86,2 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ebitda wyniosła 2,2 mln zł, wobec -3,5 mln w 3Q2019. Pomimo mniejszych przychodów, Atrem wygenerował zysk na działalności operacyjnej, który wyniósł blisko 0,5 mln PLN, wobec straty -4,9 mln PLN w trzech kwartałach 2019 roku. Pozytywny wynik związany jest z osiąganiem zdecydowanie wyższych marż, szczególności w segmencie elektroenergetyki.„Restrukturyzacja wpłynęła na poprawę rentowności. Teraz lżejsi kosztowo, jesteśmy przygotowani na nowe wyzwania” – komentuje wynik prezes Atremu, Andrzej Goławski.

Spadek przychodów spowodowany był kilkoma czynnikami. Częściowo negatywnym wpływem pandemii, częściowo faktem, iż niektóre kontrakty z segmentu elektroenergetyka realizowane w formule zaprojektuj – wybuduj, po zakończeniu prac nad projektami, dopiero w III kwartale wkroczyły w fazę realizacji która zacznie generować zwiększony obrót w drugim półroczu 2020.„Na wybranych projektach odnotowano opóźnienia natury administracyjnej, co przesuwa realizacje w czasie. Dokonamy analizy przesunięć, których przyczyna nie leży po stronie Atremu; rozmawiamy na ten temat z zamawiającymi. Należy podkreślić, iż mimo panującej pandemii żaden z kontraktów nie został trwale zawieszony, a przesunięcia na budowach nie wpływają na uszczuplenie portfela zamówień” – mówi Andrzej Goławski.

Do najważniejszych wydarzeń trzech kwartałów 2020 w Atremie należy wybór konsorcjum z udziałem tej spółki w przetargu dotyczącym tłoczni w Odolanowie – części projektu Baltic Pipe. Wartość udziału Atrem S.A. ujęta w ofercie konsorcjum wynosi 45,32 mln zł. Istotne było także rozpoczęcie procesu sprzedaży wyodrębnionej części przedsiębiorstwa – działu IT, z którym zarząd nie wiązał planów rozwoju spółki. Efekt sfinalizowanej w listopadzie transakcji będzie widoczny w wynikach rocznych.„Komunikaty płynące ze spółki wskazują że przychody powinny wzrastać. Widoczna w bilansie nadwyżka gotówki w wysokości 5,5 miliona pokazuje jak inaczej zarządzany jest dziś Atrem. Celem jaki stawiany jest przez Zarząd wszystkim ośrodkom zysku w Spółce jest trwała poprawa rentowności na realizowanych kontraktach oraz istotna poprawa pozycji finansowej kontraktów” – podsumowuje prezes Atremu.W 2019 roku spółka Atrem S.A. została przejęta przez Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A. Od tego czasu nowy zarząd prowadzi proces restrukturyzacji.