Dbamy o jakość relacji inwestorskich - IX Kongres Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Dbamy o jakość relacji inwestorskich - IX Kongres Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
Data publikacji: 16.06.2017

W dniach 7-8 czerwca 2017 roku w Hotelu OSSA w Ossie k. Rawy Mazowieckiej odbył się IX Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych, organizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Ta cykliczna impreza służy poprawianiu jakości relacji inwestorskich i kształceniu osób odpowiedzialnych za ich prowadzenie w polskich spółkach giełdowych. Udział w niej wzięła również Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

Jako członek Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Grupa Kapitałowa IMMOBILE ma zaszczyt znajdować się w gronie spółek aktywnie dbających o jakość relacji inwestorskich oraz posiadać możliwość ich ciągłego doskonalenia, dzięki taki inicjatywom jak Kongres Relacji Inwestorskich. Impreza ta to dwa dni pełne dyskusji na temat istotnych zagadnień, z którymi każdego dnia mierzą się działy IR spółek rodzimego parkietu.Pierwszego dnia zaplanowano 3 bloki edukacyjne - nowoczesne zarządzanie tworzeniem i dystrybucją informacji dla inwestorów, raportowanie niefinansowe oraz relacje inwestorskie jako sport ekstremalny. Najlepsi praktycy rynku oraz przedstawiciele fundacji, mediów branżowych czy podmiotów regulujących, dyskutowali na takie tematy jak wykrywanie potencjalnych zagrożeń na wczesnych etapach, zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych czy wyzwania przy raportowaniu okresowym.

Po części merytorycznej uczestników zaproszono na Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego. Każdy przebiegnięty kilometr nagradzany był zasileniem przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych fundacji wspierającej kształcenie zdolnych dzieci oraz zdobywanie wiedzy z zakresu finansów. Również reprezentacja Grupy Kapitałowej IMMOBILE dorzuciła kilka pokonanych kilometrów na ten szczytny cel.

Po biegu odbyła się uroczysta gala, podczas której uczestnicy kongresu mieli okazję na wymianę swoich doświadczeń oraz kontynuowanie tematów podejmowanych podczas wcześniejszych spotkań.

Drugiego dnia odbyły się dwie tury warsztatów tematycznych dotyczących zagadnień podnoszenia jakości relacji inwestorskich oraz dwa panele dyskusyjne "Rynek rok po MAR" z perspektywy nadzorców oraz z perspektywy emitentów.Relacje inwestorskie to dla Grupy Kapitałowej IMMOBILE ważny aspekt, na którego ciągłej poprawie spółka skupia się już od kilku lat. Działania te skutkują poprawą jakość kontaktu z rynkiem, za czym idzie m.in. zwiększenie rozpoznawalności, zwłaszcza wśród inwestorów indywidualnych, wysoka frekwencja na walnych zgromadzeniach spółki, jej obecność na najważniejszych wydarzeniach związanych z rynkiem kapitałowym oraz współpraca z kluczowymi instytucjami i mediami, również w zakresie edukacji. Dziękujemy Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych za szerzenie dobrych praktyk i możliwość ciągłego doskonalenia się w tym zakresie.