Newsletter Inwestora - MAJ 2017 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Newsletter Inwestora - MAJ 2017
Data publikacji: 12.06.2017

Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy w budowaniu trwałych relacji z akcjonariatem indywidualnym. Chcemy aby mieli Państwo łatwy dostęp do informacji z życia spółki – nie tylko tych których publikowanie nakazują nam normy prawne, ale również tych które przybliżają Państwu jak Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. funkcjonuje na co dzień. Chcemy informować o małych i większych sukcesach spółki, dobrych relacjach biznesowych z naszymi kontrahentami, naszych nowych produktach i projektach oraz wszystkich innych wydarzeniach z codziennego życia spółki.W maju, po podsumowaniu dobrych wyników za rok 2016 (po raz pierwszy ze spółką Projprzem na pokładzie), opublikowane zostały wyniki za I kwartał 2017, maj zatem był miesiącem szerokich omówień i komentarzy do efektów pracy spółki w raportowanych okresach. Miniony miesiąc przyniósł też kolejny hotel w sieci Focus - po Bydgoszczy, Lublinie i Warszawie - ogłoszono zawarcie umowy o budowie nowego obiektu w Poznaniu. O tym i o innych wydarzeniach którymi żyła Grupa Kapitałowa IMMOBILE w maju, przeczytać można w poniższej publikacji: