Zapowiedź Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - 30 czerwca 2017 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Zapowiedź Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - 30 czerwca 2017
Data publikacji: 02.06.2017

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r., o godz. 13:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14. Połączone będzie ono z pierwszym w historii Spółki Dniem Inwestora, na który zapraszamy dnia 1 lipca.Każdy kto chciałby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., powinien zadeklarować chęć udziału w spotkaniu swojemu domowi maklerskiemu. Termin rejestracji na WZA upływa 14.06.2017 r. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zarejestrowania się, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.Wszystkich którzy już dziś chcieliby się zapoznać bliżej z planowanym przebiegiem oraz projektami Uchwał które będą omawiane na WZA, zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:Raport bieżący - zwołanie WZA na dzień 30 czerwca 2016Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyProjekty uchwał Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyFormularze i pełnomocnictwa udziału w WZATegoroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie połączone będzie z Dniem Inwestora, organizowanym przez Grupę Kapitałową IMMOBILE po raz pierwszy w historii. Będzie to spotkanie obecnych i potencjalnych akcjonariuszy spółki oraz osób zainteresowanych jej funkcjonowaniem, połączone z atrakcjami obejmującymi m.in. wyjazd do fabryk przemysłowych spółki w Bydgoszczy i Koronowie oraz obejrzenie głównych inwestycji i kluczowych produktów Grupy. Osobom które pojawią się na obu wydarzeniach gwarantujemy bezpłatny nocleg w 4-gwiazdkowym, należącym do zasobów spółki, Hotelu Pod Orłem. Więcej szczegółów o wydarzeniu przekażemy już w poniedziałek - zapraszamy do śledzenia informacji płynących ze spółki.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje:1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016;8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,c/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2016,d/ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2016,e/ pokrycia straty za rok 2016;9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016;10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016;11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany artykułu 8 oraz artykułu 9 w Statucie Spółki;12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany artykułu 11 Statutu Spółki przez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu;14. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.15. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Hotel 1 GKI Sp. z o.o. za okres od 01.01.2016 roku do 23.08.2016 roku;b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Hotel 1 GKI Sp. z o.o. za okres od 01.01.2016 roku do 23.08.2016 roku ;c/ przeznaczenia zysku w spółce przejętej Hotel 1 GKI Sp. z o.o. za okres od 01.01.2016 roku do dnia 23.08.2016 roku;d/ udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Hotel 1 GKI Sp. z o.o;16. Podjęcie uchwał w celu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.