Dywersyfikacja sposobem na nową rzeczywistość gospodarczą – Grupa IMMOBILE publikuje wyniki za trzy kwartały - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Dywersyfikacja sposobem na nową rzeczywistość gospodarczą – Grupa IMMOBILE publikuje wyniki za trzy kwartały
Data publikacji: 01.12.2020

Przychody Grupy Kapitałowej IMMOBILE w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku wyniosły 358,2 mln PLN, czyli o 32% więcej niż w analogicznym okresie minionego roku. Spółka wypracowała 24,4 mln PLN zysku EBITDA (+31%) oraz 7,8 mln zysku operacyjnego (bez zmian r/r).

Na wynoszący nieomal 87 miliony złotych wzrost przychodów Grupy, wpływ miało głównie zwiększenie sprzedaży segmencie budownictwa przemysłowego oraz automatyki i elektroenergetyki. Negatywnie na wyniki wpłynął sektor hotelarski, który w związku z decyzjami administracyjnymi powiązanymi z pandemią covid, zdecydowanie przerwał trend wzrostowy w którym pozostawał od kilku lat.„Historycznie to sektor hotelarski generował pewną gotówkę na kolejne inwestycje Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Obecnie przekonujemy się o słuszności naszych decyzji dotyczących reaktywacji sektora budownictwa przemysłowego oraz akwizycji Atremu, a nasi akcjonariusze widzą, że dywersyfikacja działalności Grupy pozwala nam pozostać stabilną spółką w tej trudnej rzeczywistości gospodarczej” – powiedział po publikacji prezes zarządu GK IMMOBILE, Rafał Jerzy.Atrem który znalazł się w szeregach Grupy w minionym roku, wzbogacając ją o segment automatyki i elektroenergetyki, wygenerował 33,2% wzrost przychodów, do poziomu 56,7 mln zł oraz zysk operacyjny na poziomie 1,7 mln, wobec straty w analogicznym okresie 2019 roku.Największy udział w strukturze przychodów Grupy ma budownictwo przemysłowe, które wniosło do całkowitej wartości sprzedaży 138,4 mln (wzrost 211 % r/r).Pierwszy raz od dawna wzrostem nie może pochwalić się segment hotelarski Grupy IMMOBILE. Na działalności tej wygenerowano 24,1 mln przychodu – dwukrotnie mniej niż w zeszłym roku. Spadek ten wywołało rozwijające się od początku marca zagrożenie i wprowadzenie szeregu obostrzeń przez rząd na terenie kraju w szczególności takich jak: administracyjny zakaz przemieszczania się, decyzja o odwołaniu imprez masowych, zawieszenie zajęć na uczelniach oraz w szkołach, zamknięcie granic, a także zamknięcie hoteli na okres ponad miesiąca.„Pomimo obostrzeń administracyjnych działalność segmentu nie została przerwana. Nasza spółka Focus Hotels podjęła szereg działań zmierzających do ograniczenia kosztów funkcjonowania oraz poprawiających płynność finansową. Grupa bardzo uważnie śledzi sytuację na rynku hotelarskim i będzie aktywnie reagować na pojawiające się zagrożenia, ale też szanse” – deklaruje prezes Jerzy.

Prawie 5-krotny wzrost przychodów (do 24,5 mln) odnotowano w sektorze dewelopingu. Wpływ na to miała głównie sprzedaż całości etapu I Osiedla Uniwersyteckiego.„I etap naszej kolejnej inwestycji deweloperskiej odniósł bardzo duży sukces sprzedażowy. Wpływ epidemii na prowadzone aktualnie etapy mieszkaniowe jest na dzień dzisiejszy praktycznie niezauważalny. Działamy praktycznie na własnych gruntach i możemy elastycznie reagować na zmienne otoczenie rynkowe” – mówi Rafał Jerzy.

Oprócz Osiedla Uniwersyteckiego Grupa realizuje kolejne etapy inwestycji Platanowy Park oraz przygotowuje się do rozpoczęcia trzeciej inwestycji mieszkaniowej.

Działalność Grupy w segmencie przemysłowym w trzech kwartałach 2020 przyniosła 112,8 mln zł przychodu – o 10,5 mln mniej niż w trzech kwartałach minionego roku.„W segmencie tym obserwujemy dość ograniczony negatywny wpływ epidemii koronawirusa na przemysł. Produkcja, przy oczywistych obostrzeniach sanitarnych i organizacyjnych prowadzona jest w sposób ciągły, nie obserwuje się negatywnych symptomów po stronie popytowej, jak i dostępności materiałów i podzespołów’ – podsumowuje Rafał Jerzy.