Grupa Kapitałowa IMMOBILE ogłasza wezwanie na akcje spółki ATREM - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE ogłasza wezwanie na akcje spółki ATREM
Data publikacji: 11.02.2019

Doświadczona w giełdowych akwizycjach Grupa Kapitałowa IMMOBILE ogłosiła wezwanie na sprzedaż akcji Atrem S.A. Grupa chce nabyć pakiet kontrolny obejmujący do 66% akcji tej spółki. Wezwanie jest efektem realizacji strategii zakładającej rozwój GK IMMOBILE poprzez przejęcia.

Spółka ogłosiła wezwanie na sprzedaż do 6 091 852 akcji Atrem S.A., zastrzegając sobie prawo do zakupu mniejszej ilości niż określono w dokumencie. Przedmiotem wezwania, oprócz akcji na okaziciela, są również uprzywilejowane co do prawa głosu akcje imienne, które po zmianie właściciela utracą swoje uprzywilejowanie. Grupa Kapitałowa IMMOBILE zaoferowała 2,07 zł za jedną akcję na okaziciela i 3,95 zł za jedną akcję imienną. Zapisy na akcje potrwają od 15 marca do 10 kwietnia 2019 roku. Przewidywany termin transakcji sprzedaży wyznaczono na 15 kwietnia, chyba że wzywający dokona przedłużenia wezwania.Grupa Kapitałowa IMMOBILE deklaruje chęć kontynuowania działalności Atremu, zarówno w zakresie segmentów operacyjnych, jak i usług oraz produktów oferowanych przez spółkę. Dopuszcza także rozszerzenie jej portfela o usługi budowlane dla rozwinięcia pozycji Generalnego Wykonawcy. Działalność o tym obszarze byłaby komplementarna do działalności które Grupa obecnie realizuje w swoich spółkach zależnych.„Widzimy wartościowe synergie pomiędzy naszą bieżącą działalnością, a potencjałem spółki Atrem. Chcielibyśmy aby ta akwizycja powtórzyła sukces Projprzem Makrum i przyczyniła się do rozwoju naszej działalności w segmencie budownictwa specjalistycznego” – mówi Rafał Jerzy, Prezes Grupy Kapitałowej IMMOBILE.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. operuje w czterech segmentach – przemyśle, hotelarstwie, developingu i budownictwie przemysłowym. Opublikowane wezwanie jest realizacją jednego z założeń strategii spółki, zakładającego rozwój poprzez akwizycje. Spółka posiada znaczące doświadczenie w przejęciach. Pod koniec 2016 roku Grupa IMMOBILE, po ponad rocznym procesie zwiększania zaangażowania i ogłoszeniu dwóch wezwań na akcje, sfinalizowała przejęcie Projprzem S.A. W ciągu dwóch lat pod skrzydłami nowego właściciela, Projprzem przeszedł szereg działań restrukturyzacyjnych, m.in. dokonano konsolidacji z inną spółką Grupy, tworząc konglomerat przemysłowy PROJPRZEM MAKRUM S.A. Działania te zaowocowały konsekwentnym poprawianiem wyników i prawie trzykrotnym wzrostem wartości walorów Projprzem Makrum.Atrem S.A. działa w branży inżynieryjnej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową, elektroenergetyką oraz budową systemów lotniskowych i logistycznych. Realizuje zlecenia zarówno jako generalny wykonawca inwestycji, jak również podwykonawca największych grup budowlanych w Polsce.