Grupa Kapitałowa IMMOBILE przedstawia wyniki I kwartału 2019 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE przedstawia wyniki I kwartału 2019
Data publikacji: 31.05.2019

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej IMMOBILE w I kwartale 2018 r., wyniosły 61,8 mln zł, notując spadek w stosunku do 79,3 mln wypracowanych w pierwszym kwartale roku minionego. Wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 0,5 mln, a zysk netto zanotował stratę na poziomie 1 mln zł. EBITDA Grupy wyniosła 4,4 mln zł.- Pierwszy kwartał 2019 rok był dla nas słabszy od analogicznego okresu minionego roku. Spowodowane było to cyklicznością realizacji kontraktów w budownictwie przemysłowym i mniejszą ilością przekazanych mieszkań w developingu. W związku z charakterem naszej działalności, wyniki Grupy należy rozpatrywać w okresach przynajmniej jednego roku - komentuje wyniki Rafał Jerzy, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE.

Wzrost przychodów o 22% w stosunku do pierwszego kwartału minionego roku odnotowano w hotelarstwie – za przyczyną otwarcia nowych hoteli w Sopocie i Poznaniu oraz wysokich przychodów hotelu w Łodzi. Wskaźniki branżowe – RevPAR (przychód na pokój) oraz ADR (średnia dzienna stawka za pokój) zanotowały ponowny wzrost. Średnia dzienna cena pokoju wrosła w raportowanym okresie aż o 10 zł. Segment ten organicznie się rozwija – w maju otwarto dziesiąty hotel sieci w Lublinie oraz zawarto umowę zapowiadającą pojawienie się kolejnego obiektu w Szczecinie.

Przychody segmentu przemysłowego pozostały na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie 2018 r. – osiągając 35,3 mln zł. W zakresie tego segmentu realizowany jest cel sprzedaży głównie własnych produktów, które generują wyższe marże. Na wynik wpłynął wzrost sprzedaży systemów przeładunkowych. Spadła sprzedaży maszyn MAKRUM, w związku z ograniczeniem działalności usługowej w tym podsegmencie. Produkcja parkingów MODULO zanotowała natomiast ponad 55% wzrost.

Spadek przychodów widoczny jest w szczególności w dwóch segmentach – budownictwie przemysłowym oraz developingu. Związane jest to z cyklicznością realizacji zawartych kontraktów i stosunkowo niskiego zaangażowania wykonawczego na nowo zawartych kontraktach oraz z cyklicznośći realizacji developerskich – nowe mieszkania do sprzedaży (osiedle Uniwersyteckie oraz 2 etap Platanowego Parku) będą dostępne w roku 2020.

Zgodnie z oczekiwaniami spadły przychody z najmu aktywów. Jest to efekt sprzedaży Stoczni Pomerania w Szczecinie i przeznaczenia dotychczas najmowanego biurowca w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej pod przebudowę na kolejny hotel sieci Focus. W nadchodzących okresach sytuacja segmentu będzie dynamiczna, w związku z komercjalizacją ukończonego niedawno biurowca klasy A IMMOBIE K3.Do najważniejszych wydarzeń pierwszego kwartału należało ogłoszenie wezwania na akcje spółki Atrem i zdobycie w jego efekcie kontroli nad tą spółką. Grupa Atrem działa w branży inżynieryjnej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową, elektroenergetyką oraz budową systemów lotniskowych i logistycznych.Widzimy wartościowe synergie pomiędzy naszą bieżącą działalnością, a potencjałem spółki Atrem. Chcielibyśmy, aby ta akwizycja powtórzyła sukces Projprzem Makrum i przyczyniła się do rozwoju naszej działalności w segmencie budownictwa specjalistycznego – powiedział prezes Rafał Jerzy.