Zarejestruj się na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Zarejestruj się na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE
Data publikacji: 29.05.2019

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14. Zachęcamy do rejestracji swojej obecności na WZA - można tego dokonać do 9 czerwca.Do wzięcia udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy wszystkich aktualnych Akcjonariuszy oraz osoby które interesują się funkcjonowaniem Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Będzie to też doskonała okazja dla początkujących inwestorów, którzy chcieliby zobaczyć jak odbywa się jedno z ważniejszych cyklicznych wydarzeń z życia spółek giełdowych – Walne Zgromadzenie – oraz szansa na poznanie działalności Grupy ‘od kuchni’. Walne Zgromadzenia naszej spółki już od kilku lat wyróżniają się na rodzimym rynku kapitałowym wysoką frekwencją - corocznie gościmy nawet ponad 50 Akcjonariuszy!

Porządek obrad przewiduje:1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Zatwierdzenie porządku obrad;

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018;

8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018,

e) pokrycia straty za rok 2018;

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018;

11. Zatwierdzenie wyboru Pana Pawła Jackowskiego do Rady Nadzorczej Spółki, dokonanego przez członków Rady Nadzorczej;

12. Zatwierdzenie wyboru Pana Rafała Płókarza do Rady Nadzorczej Spółki, dokonanego przez członków Rady Nadzorczej;

13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Więcej informacji znaleźć można w dokumentach dołączonych do raportu:[button link="http://www.immobile.com.pl/page/69244086/pliki/2019-05-29-gki-wza--ogloszenie-o-zwolaniu-zwz.pdf" color="silver" newwindow="yes"] Ogłoszenie o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia[/button][button link="http://www.immobile.com.pl/page/69244086/pliki/2019-05-29-gki-wza-projekty-uchwal-zwz.pdf" color="red" newwindow="yes"] Projekty Uchwał[/button]