Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. podsumowała rok 2018 publikując wyniki - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. podsumowała rok 2018 publikując wyniki
Data publikacji: 17.04.2019

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. podsumowała rok 2018, kolejny rok z rządu notując wzrost w skonsolidowanych przychodach. Sięgnęły one 347 mln zł, rosnąc o 33% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost jest podyktowany przede wszystkim dynamicznym wzrostem przychodów w segmentach deweloperskim oraz budownictwa przemysłowego.

W 2018 r. skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej IMMOBILE wyniosły 347 mln zł i wzrosły o 33% w porównaniu z 2017 r. EBITDA w 2018 r. wyniosła 29,6 mln zł i była o 25% wyższa niż w roku poprzednim. Wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 21,3 mln zł wobec 14,6 mln w 2018 r. Opublikowane wyniki omówione zostaną przez Prezesa Rafała Jerzego, podczas czwartkowego webinaru wynikowego na żywo.Wszystkich Akcjonariuszy i obserwatorów spółki zapraszamy do udziału w omówieniu wyników online. Webinar odbędzie się 18 kwietnia o godzinie 12:30. Szczegóły i link do wydarzenia dostępne są na naszej stronie internetowej i blogu” – zachęca Prezes.Na dobry wynik Grupy wypływ miał przede wszystkim dynamiczny wzrost w dwóch segmentach działalności – developingu i budownictwie przemysłowym, które wzrosły kolejno cztero i 4,5-krotnie. Znaczny wzrost przychodów w segmencie budownictwa wynika z dynamicznego rozwoju powstałej w roku 2017 Spółki PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o.Wzrost w segmencie developingu wynika z oddania do użytkowania i sprzedaży mieszkań z I etapu osiedla Platanowy Park w Bydgoszczy. W roku 2018 rozpoczęto budowę kolejnego etapu tej inwestycji oraz rozpoczęto drugie etapowane osiedle w bydgoskim Fordonie, co przyczyni się na utrzymanie dynamiki segmentu w kolejnych okresach.

21% wzrost przychodów w hotelarstwie wynika z organicznego rozwoju poprzez przyłączanie kolejnych obiektów hotelowych do sieci. W 2018 roku były to obiekty w Sopocie oraz Poznaniu. W kolejnym roku przyczynią się one do dalszych wzrostów wynikających z zamknięcia pierwszego pełnego roku ich funkcjonowania, a do wyniku dołączą przychody z nowego obiektu, który w otwarty zostanie w maju w Lublinie.

Spadek przychodów w segmencie przemysłowym wynika ze sprzedaży we wrześniu 2017 roku nierentownego zakładu konstrukcji stalowych w Sępólnie Krajeńskim. To zdarzenie jednorazowe, częściowo zbilansował wzrost przychodów ze sprzedaży urządzeń techniki przeładunkowej, wzrost sprzedaży systemów parkingowych MODULO oraz maszyn MAKRUM.Na wyniki tego segmentu w kolejnych okresach wpływać będą efekty trwającej akwizycji spółki Atrem S.A. Grupa Kapitałowa IMMOBILE ogłosiła wezwanie na sprzedaż 66% akcji tej spółki. Zarząd oczekuje powtórzenia sukcesu przejęcia spółki PROJPRZEM MAKRUM, która od czasu znalezienia się w strukturach GK IMMOBILE sukcesywnie poprawia wyniki, a akcje jej spółki od momentu przejęcia wzrosły o ponad 100%. Spółka ma jednak apetyt na więcej:„Jesteśmy przekonani, że nie jest to ostatnie przejęcie w tym roku. Szereg działań akwizycyjnych prowadzonych przez Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A. jak i inne spółki z Grupy, doprowadzi do kolejnych rentownych przejęć” – deklaruje Zarząd.