Miniony rok na krajowym rynku mieszkaniowym, prognozy na 2018 r. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Miniony rok na krajowym rynku mieszkaniowym, prognozy na 2018 r.
Data publikacji: 26.01.2018

Najnowsze raporty z rynku mieszkaniowego w Polsce wskazują na pozytywne trendy jego rozwoju. Rok 2017 uznany został za rekordowy dla branży deweloperskiej, jeszcze przed swoim zakończeniem. Potwierdziły to wyniki sprzedaży za IV kwartał oraz pierwsze od 2013 roku, przewyższenie popytu nad podażą mieszkań.

Rok 2017 już od swojego rozpoczęcia prognozowany był jako bardzo perspektywiczny. Prognozy te sprawdziły się, a nawet przekroczyły oczekiwania. Sprzedano 72,7 tys nieruchomości mieszkalnych, co jest najwyższym wynikiem w historii i oznacza wzrost r/r o ponad 23 %.Według raportu REAS, w ostatnim kwartale 2017 r., łączna liczba transakcji mieszkaniowych na sześciu największych rynkach w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Łódź) sięgnęła poziomu 18 900, tj. 5% więcej niż w analogicznym przedziale czasu roku 2016. Wynik tego kwartału przewyższył również rekordowy dotychczas wynik pierwszych trzech miesięcy roku 2017.Po raz pierwszy od 2013 roku, popyt na rynku przewyższył podaż:

[tys.]20172016
Mieszkania sprzedane 72,7 62,0
Mieszkania wprowadzone do sprzedaży 67,3 65,0


Tak dużemu popytowi towarzyszyła również prężna praca deweloperów. Oddali oni w minionym roku do użytku 67,3 tys. nowych lokali. Za galopującym popytem idą również rosnące ceny. W dużych miastach zanotowano wzrost cen rzędu od kliku do kilkunastu procent. Najdynamiczniejszy wzrost cen miał miejsce w przypadku zakupu mieszkań jednopokojowych. Wszystko wskazuje na to, że tendencja zwyżkowa kontynuowana będzie w bieżącym roku. Najdroższym polskim miastem tradycyjnie pozostawała Warszawa ze średnią ceną wyższą niż 7 tys zł. Kolejną lokatę zajęły Gdańsk i Wrocław, w których cena jednego metra mieszkania oscylowała wokół pułapu 6 tys zł.

Dobrą sytuację dla budowania nowych mieszkań w Polsce wspierają korzystne stopy procentowe, rosnąca zamożność społeczeństwa i stosunkowo dobra relacja cen do zarobków, wsparcie z budżetu państwa pod postacią programu Mieszkanie Dla Młodych, jak również wzrost zakupów inwestycyjnych, w związku z bardzo atrakcyjną rentownością najmu w porównaniu do innych metod oszczędzania. Nastąpić może zmiana w proporcjach zakupu własnego M względem najmu, w związku z wygaśnięciem programu MdM i rozpoczęciem programu Mieszkanie plus oraz wzrostem standardu nieruchomości oferowanych na rynku najmu, właśnie przez wzrost zakupów mieszkań w celach inwestycyjnych przez osoby prywatne. Koniec programu MdM przyniesie jeszcze kolejny boom na zakupy mieszkaniowe w styczniu, kiedy rozdysponowane zostają ostatnie środki finansowe w jego ramach. Szacuje się, że wystarczą one dla ok. 15 tys. kupujących i zostaną bardzo szybko wykorzystane.Miniony rok był też bardzo dobrym rokiem dla segmentu deweloperskiego Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Bez problemu kontynuowana była budowa najważniejszej inwestycji biurowej w Bydgoszczy - budynku IMMOBILE K3. Jej zakończenie przewiduje się w połowie bieżącego roku.

Rok 2017 przyniósł również finalizację sprzedaży mieszkań dostępnych w ramach etapu 0 (zero) osiedla Platanowy Park. Ku końcowi dobiega budowa etapu I, składającego się z 148 mieszkań, 19 lokali usługowych oraz 164 miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, a tempo ich sprzedaży sukcesywnie się zwiększa, w związku ze zbliżającym się zakończeniem budowy i rozpoczęciem przekazywania mieszkań nowym właścicielom.

W minionym roku przygotowano również i uzyskano pozwolenie na budowę etapu II osiedla Platanowy Park. W ramach tej budowy będzie realizowanych 195 mieszkań o łącznej powierzchni 11.249 m2, 5 lokali usługowych o łącznej pow. 219,5 m2 oraz 217 miejsca postojowe w garażu podziemnym. Prace ruszą niebawem.

Ponadto spółka prowadziła intensywne prace nad sposobem wykorzystania działki budowlanej w bydgoskim Fordonie oraz poszukiwaniami interesujących nieruchomości pod nowe projekty deweloperskie, zarówno w Bydgoszczy, jak i na nowych rynkach w kraju.