Newsletter Inwestora – CZERWIEC 2017 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Newsletter Inwestora – CZERWIEC 2017
Data publikacji: 07.07.2017

Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy w budowaniu trwałych relacji z akcjonariatem indywidualnym. Chcemy aby mieli Państwo łatwy dostęp do informacji z życia spółki – nie tylko tych których publikowanie nakazują nam normy prawne, ale również tych które przybliżają Państwu jak Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. funkcjonuje na co dzień. Chcemy informować o małych i większych sukcesach spółki, dobrych relacjach biznesowych z naszymi kontrahentami, naszych nowych produktach i projektach oraz wszystkich innych wydarzeniach z codziennego życia spółki.


.


Czerwiec 2017 r. wyjątkowo zapisał się w historii Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. - stał się tłem do kilku przełomowych wydarzeń, których pozytywny wpływ na spółkę będzie oddziaływał w przyszłości. Do wydarzeń tych należy m.in. ujawnienie się pierwszego inwestora finansowego - Nationale Nederlanden, posiadającego >5% głosów na WZA spółki, przeprowadzenie transakcji dzięki którym GK IMMOBILE pozostało jedynym dużym akcjonariuszem w spółce PROJPRZEM czy w końcu rekordowe we frekwencji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz pierwszy w dziejach Grupy Dzień Inwestora, który okazał się inicjatywą bardzo pozytywnie odebraną zarówno przez rynek, jak i najważniejsze osoby - gości tego wydarzenia. Więcej na ten temat w newsletterze oraz na bieżąco na blogu Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.