Newsletter Inwestora - MAJ 2019 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Newsletter Inwestora - MAJ 2019
Data publikacji: 07.06.2019

Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy w budowaniu trwałych relacji z akcjonariatem indywidualnym. Chcemy aby mieli Państwo łatwy dostęp do informacji z życia spółki – nie tylko tych których publikowanie nakazują nam normy prawne, ale również tych które przybliżają Państwu jak Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. funkcjonuje na co dzień.W majowym wydaniu newslettera informujemy przede wszystkim o świeżo opublikowanych wynikach spółki za 1 kwartał 2019 roku oraz zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Dużo dobrych wieści płynie też z sieci Focus. W maju otwarto nowy hotel w Lublinie oraz ogłoszono podpisanie umowy na kolejny obiekt - drugi hotel sieci w Szczecinie. Prezentujemy również nasz kolejny sukces z zakresu relacji inwestorskich.