Newsletter Inwestora - Styczeń 2020 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Newsletter Inwestora - Styczeń 2020
Data publikacji: 05.02.2020

Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy w budowaniu trwałych relacji z akcjonariatem indywidualnym. Chcemy aby mieli Państwo łatwy dostęp do informacji z życia spółki – nie tylko tych których publikowanie nakazują nam normy prawne, ale również tych które przybliżają Państwu jak Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. funkcjonuje na co dzień.W styczniowym newsletterze znajda Państwo relację z Forum Finansów i Inwestycji, którego uczestnikiem była Grupa Kapitałowa IMMOBILE. Przedstawiamy również prezentacje wynikową Grupy za III kwartały 2019 roku oraz omawiamy najważniejsze wydarzenia wszystkich IV kwartałów. Zaprezentowaliśmy także terminy publikacji raportów okresowych Grupy Kapitałowej IMMOBILE w 2020 roku i poinformowaliśmy o kolejnym kroku w realizacji strategii Grupy, którym była sprzedaż Centrum Handlowego Faktoria.