PJP Makrum opublikowała wstępne wyniki za pierwsze 6 miesięcy roku - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

PJP Makrum opublikowała wstępne wyniki za pierwsze 6 miesięcy roku
Data publikacji: 12.07.2023

PJP Makrum osiągnęło przychody w wysokości 191,91 mln zł w I połowie 2023 r., wobec 262,9 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne szacunkowe dane. Przychody z segmentu produkcja przemysłowa wyniosły 147,83 mln zł, a z segmentu budownictwo przemysłowe - 44,08 mln zł.
Zarząd Grupy Przemysłowej PJP Makrum zdecydował o publikacji szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przed publikacją sprawozdania finansowego za ten okres, z uwagi na transparentną politykę informacyjną i możliwość bieżącej analizy sytuacji finansowej Grupy.

Prezentowane dane zostały przygotowane na podstawie posiadanych, na moment publikacji niniejszej szacunkowej wysokości przychodów przez zarząd spółki, danych z systemów rachunkowych, danych zarządczych oraz szacunków rozliczenia przychodów z tytułu umów (przychody z kontraktów rozliczanych w miarę upływu czasu w segmencie budownictwa i częściowo w przemyśle). Prezentowane dane nie obejmują efektu ewentualnych rozstrzygnięć prowadzonych rozmów w sprawie finalnego rozliczenia (waloryzacji) niektórych kontraktów.
 Dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres, którego dotyczyć będą publikowane dane. PJP Makrum opublikuje wiążące wyniki półroczne w dniu 8 września 2023 r.