Szacunkowe wyniki I półrocza Atrem S.A. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Szacunkowe wyniki I półrocza Atrem S.A.
Data publikacji: 12.07.2023

Atrem wypracował 48,4 mln zł przychodów w I połowie bieżącego roku, wobec 64,7 mln zł rok w analogicznym okresie minionego roku, podała spółka, powołując się na wstępne szacunkowe dane.
Zarząd spółki ATREM S.A. podjął uchwałę w sprawie przekazywania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości przychodów ze sprzedaży od klientów zewnętrznych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2023 roku.

Szacowane przychody za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2023 roku: 48,4 mln PLN.
Zrealizowane przychody za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku: 64,7 mln PLN. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji szacunkowej wysokości przychodów ze sprzedaży przed publikacją sprawozdania finansowego za ten okres z uwagi na transparentną politykę informacyjną i możliwość bieżącej analizy sytuacji finansowej. Zaprezentowane 11 lipca dane. zostały przygotowane na podstawie posiadanych, na moment publikacji niniejszej szacunkowej wysokości przychodów przez Zarząd Emitenta, danych z systemów rachunkowych, dane zarządcze oraz szacunki rozliczenia przychodów z tytułu umów. Nie obejmują efektu ewentualnych rozstrzygnięć prowadzonych rozmów w sprawie finalnego rozliczenia (waloryzacji) niektórych kontraktów.