Podsumowanie I półrocza 2016 dla pozostałych sektorów działalności Grupy - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Podsumowanie I półrocza 2016 dla pozostałych sektorów działalności Grupy
Data publikacji: 16.09.2016

Oprócz trzech sektorów generujących największe przychody w strukturze Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. - hotelarstwa, dewelopingu oraz przemysłu - spółka operuje w mniejszych sektorach przynoszących Grupie mniej niż 10% udziału w przychodach każdy. Sektorami tymi są: najem aktywów, konsulting budowlany oraz handel detaliczny - w ramach sprawozdania finansowego ujmowany w pozycji 'pozostałe przychody'.NAJEM NIERUCHOMOŚCI

Przychody od klientów zewnętrznych w segmencie najmu nieruchomości, Grupa Kapitałowa IMMOBILE realizowała w pierwszym półroczu 2016 roku, głównie w dwóch podmiotach – MAKRUM Pomerania Sp. z o.o. (wynajem nieruchomości oraz infrastruktury technicznej Stoczni Pomerania w Szczecinie) oraz CEZARO Sp. z o.o. (wynajem nieruchomości komercyjnej FAKTORIA w Bydgoszczy ul. Gdańska/Kamienna).[caption id="attachment_3827" align="aligncenter" width="581"]
Fragment pasażu CH FAKTORIA w Bydgoszczy[/caption]

Przychody ze sprzedaży w tym segmencie, w perspektywie półroczy ostatnich trzech lat, są rosnące. W bieżącym półroczu osiągnęły 4,27 mln zł. Również wynik operacyjny segmentu systematycznie wzrasta. W porównaniu do ostatniego półrocza, nie zmienił się udział segmentu najmu aktywów w strukturze przychodów Grupy - wynosi on 9%.

[caption id="attachment_3819" align="aligncenter" width="615"]
[mln zł.][/caption][caption id="attachment_3820" align="aligncenter" width="634"]
[tys. zł.][/caption]Perspektywy segmentu najmu nieruchomości

Zwiększenie przychodów z najmu aktywów Grupa widzi poprzez realizację inwestycji własnej – IMMOBILE K3 w Bydgoszczy na Placu Kościeleckich, gdzie przewiduje się na koniec roku 2017 możliwość komercjalizacji ok. 8.600 m2 biurowo-handlowo-usługowej. Inwestycja ta jest w trakcie realizacji, obecnie wykonywane jest fundamentowanie budynku, a zakończenie inwestycji planowane jest na I kwartał 2018 roku.Dodatkowo, w ramach realizowanej inwestycji osiedla Platanowy Park w Bydgoszczy, przewiduje się udostępnienie około 43 tys. metrów GLA. Powierzchnia ta będzie systematycznie oddawana do użytku począwszy od roku 2019.

KONSULTING BUDOWLANY

Przychody w segmencie konsultingu budowlanego w pierwszym półroczu 2016 roku, ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniosły 2,8 mln PLN. Przychód skonsolidowany ujmuje działanie dwóch spółek – CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o. (CDI KB) oraz CDI Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. (CDI ZN).

[caption id="attachment_3821" align="aligncenter" width="633"]
[tys. zł][/caption]

CDI KB w I półroczu roku 2016 prowadziło w trybie ciągłym jednocześnie ponad 20 projektów pełniąc funkcję Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego. Inne świadczone usługi to:  • Roboty budowlane,


  • Przeglądy techniczne,


  • i inne.
W związku z rozpoczętą w 2014 roku usługą polegającą na prowadzeniu inwestycji budowlanych w formule Generalnego Realizatora Robót/Generalnego Wykonawcy, udział zrealizowanych robót budowlanych sukcesywnie wzrasta.Perspektywy segmentu konsulting budowlanyGłównym celem w roku 2016 jest zwiększenie przychodów CDI KB w wyniku prowadzenia usługi Generalnego Realizatora Robót na potrzeby inwestycji własnych Grupy GKI (w I półroczu 2016 roku przychody te w Grupie wyniosły 8,8 mln PLN) oraz zwiększenie przychodów od klientów zewnętrznych dla pozostałych usług.Zwiększenie przychodów z zarządzania nieruchomościami upatruje się w stopniowym przejmowaniu w zarządzanie wspólnot mieszkaniowych powstających na osiedlu Platanowy Park oraz pozyskiwaniem nowych klientów spoza Grupy.HANDEL DETALICZNYSpółka Attila Sp. z o. o. należąca do Grupy prowadzi aktualnie sprzedaż artykułów ekologicznych (żywność, kosmetyki, środki czyszczące itp.) w 3 sklepach stacjonarnych usytuowanych w centrach handlowych w Bydgoszczy oraz w sklepie internetowym pod nazwą EKOzakupy.pl. Obecnie Spółka pracuje nad optymalizacją modelu biznesowego oraz poszukiwaniem atrakcyjnych lokalizacji pod nowe sklepy. Rozważane jest także zwiększenie bezpośredniego zakupu artykułów ekologicznych za granicą. Z początkiem października otwarty zostanie kolejny, już czwarty sklep. Ekologiczne zakupy pod szyldem EKOzakupy.pl będzie można zrobić w warszawskim Wilanowie.[caption id="attachment_3679" align="aligncenter" width="583"]
witryna nowego sklepu w Wilanowie[/caption]

Przychody w segmencie wyniosły 1,1 mln PLN i wzrosły w stosunku do przychodów za zeszłoroczne półrocze o 0,2 mln zł. Przychody te w całości prezentowane są w pozycji Pozostałe przychody.

[caption id="attachment_3822" align="aligncenter" width="565"]
[mln zł.][/caption][caption id="attachment_3823" align="aligncenter" width="634"]
[tys. zł][/caption]

Grupa planuje szybki rozwój handlu detalicznego w ramach sieci EKOzakupy.pl.