Program Konferencji Rozwój Rynku Kruszyw i Przemysłu Maszyn Kruszących w Polsce - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Program Konferencji Rozwój Rynku Kruszyw i Przemysłu Maszyn Kruszących w Polsce
Data publikacji: 22.01.2016

Mamy przyjemność zaprezentować ramowy program Konferencji Rozwój Rynku Kruszyw i Przemysłu Maszyn Kruszących w Polsce, która odbędzie się w dniach 9-10 marca 2016r. w Bydgoszczy. Organizatorem Konferencji jest spółka MAKRUM Project Management, a jej parterami Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Magazyn Kruszywa.


PROGRAM KONFERENCJI:Dzień 1 - 9.03.2016:12:00 - 13:00 Przyjazd i zakwaterowanie w Hotelu Focus Bydgoszcz (ul. Modrzewiowa 1)13:30 - 14:30 Obiad powitalny w Restauracji Uniwersyteckiej14:30 - 18:00 KONFERENCJAPrezentacja MAKRUM Project ManagementWykład "Rozwój produkcji kruszyw w okresie 25-lecia" - prof. zw. dr hab. inż Wiesław Kozioł; dr inż. Łukasz MachniakWykład "Współczesne młyny wysokoenergetyczne do bardzo drobnego mielenia" - dr hab. inż. Jan Sidor, prof AGH; mg inż. Paweł TomachWykład "Innowacyjne idee i rozwiązania konstrukcyjne młynów" - dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw. UKW; prof. dr hab. inż. Józef FlizikowskiPrzerwa kawowaWykład "MAKRUM - Granulator destruktu asfaltowego" - Jan Borodo, Krzysztof KałużnyWykład "Zastosowanie technologii wysokociśnieniowego rozdrabniania w przeróbce surowców mineralnych" - dr hab. inż., prof. nadzw. Daniel SaramakWykład "Technologia produkcji kruszyw o ziarnach foremnych" - dr inż. Tomasz GawendaWykład "Znaczenie kształtu ziaren dla branży budowlanej" - dr inż. Izabela Piasecka i koło TOPgran (UTP)Zakończenie i podsumowanie pierwszego dnia19:00 Uroczysta kolacja

Dzień 2 - 10.03.201610:00-13:00 KONFERENCJAWykład "MAKRUM - projektowanie, narzędzia, programy" - Dział Technologiczny MAKRUM Project ManagementWykład "Kruszarki o wysokim stopniu rozdrabniania do rozdrabniania klasyczne i selektywnego materiałów twardych i średniotrwałych" - dr hab. inż. Jan Sidor, prof. AGH; mgr inż. Marcin MazurWykład "Wpływ parametrów nadawy i młyna na efektywność procesu rozdrabniania surowca mineralnego" - dr hab. inż. Dariusz Foszcz; dr inż. Tomasz GawendaPrzerwa kawowaWykład "Instrumentarium badawcze procesów rozdrabniania" - prof. dr hab. inż. Józef FlizikowskiWykład "Powdrożeniowe badania innowacyjnych konstrukcji rozdrabniaczy wielotarczowych" - dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. nadzw. UTPWykład "Energochłonność kruszarek - optymalizacja zużycia energii w procesach mielenia i kruszenia" - dr inż. Adam Mroziński i koło Inżynierii OZE (UTP)Zakończenie i podsumowanie Konferencji13:30 Obiad


MIEJSCE KONFERENCJI:Regionalne Centrum Innowacyjności – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczyul. prof. Kaliskiego 7, 85-789 BydgoszczWszystkich zainteresowanych wydarzeniem zapraszamy do kontaktu z Biurem Konferencji:BIURO KONFERENCJI:Jan BORODO | tel. +48 669 978 539Krzysztof KAŁUŻNY | tel. +48 724 777 763konferencja@makrum.pl