Rozwój PJP Makrum i kryzys w Niemczech. IMMOraport odc. 24 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Rozwój PJP Makrum i kryzys w Niemczech. IMMOraport odc. 24
Data publikacji: 20.01.2024

Dobre informacje z grupy przemysłowej PJP Makrum. Spółka rozwija portfolio produktowe. Na polskim rynku po ok. 30% sprzedaży stanowią systemy przeładunkowe w wielu wariantach, platformy parkingowe Modulo i kompleksowe wyposażenie magazynów. Spółka planuje zwiększać dywersyfikację produktową na rynkach zagranicznych poprzez swoje spółki zależne - w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Dodatkowo, w 2024 rok spółka Projprzem Budownictwo wchodzi z portfelem zamówień w wysokości 195 mln zł. W drugiej części IMMOraportu Mikołaj Jerzy i Piotr Szczeblewski rozmawiali o załamaniu sektora budowlanego w Niemczech. 

SPIS TREŚCI 0:00 Wstęp 0:38 Portfolio produktowe PJP Makrum 5:08 Projprzem Budownictwo 08:34 Kursy akcji 09:54 Kryzys budowlany w Niemczech