Rynek mieszkaniowy w Polsce - IV kwartał 2019 roku - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Rynek mieszkaniowy w Polsce - IV kwartał 2019 roku
Data publikacji: 11.02.2020

Czwarty kwartał 2019 r. na rynku deweloperskim okazał się najlepszym kwartałem ubiegłego roku, zarówno pod względem liczby wprowadzonych jak i sprzedanych mieszkań. Bardzo dobre rezultaty wywindowały roczne wyniki sprzedaży, liczonej łącznie dla sześciu największych rynków, powyżej osiągnięć z 2018. Rok 2019 był drugim najlepszym rokiem w historii rynku deweloperskiego, po rekordowym 2017. Sprzedaż nowych mieszkań wyniosła 65,4 tys. [caption id="attachment_8383" align="aligncenter" width="625"]
Źródło: jll.pl[/caption]"Zgodnie z przewidywaniami sprzedaż w całym roku przewyższyła nową podaż, zatem dostępna dla klientów oferta zmalała w porównaniu z końcem poprzedniego roku. Systematycznie rosnące ceny - w niektórych miastach nawet szybciej niż przed rokiem - wbrew oczekiwaniom nie wpłynęły hamująco na popyt na rynku nowych mieszkań w Polsce. Jest to niewątpliwie zasługą ujemnego realnego oprocentowania depozytów w polskich bankach." - podsumowują twórcy raportu.

[caption id="attachment_8385" align="aligncenter" width="625"]
Źródło: jll.pl[/caption]

W samym IV kw. 2019 r., według monitoringu JLL, w sześciu aglomeracjach o największych obrotach na rynku pierwotnym do sprzedaży wprowadzono 17,6 tys. mieszkań, było to ponad 21% więcej niż w poprzednim kwartale. Pozwoliło to deweloperom nadgonić zaległości z pierwszych trzech kwartałów, w których przeciętna liczba lokali wprowadzanych do sprzedaży nie przekroczyła 15,5 tys. Łącznie w całym roku 2019 pojawiło się 64 tys. lokali i było to o 1,9 tys. lokali mniej niż w roku poprzednim. Należy zatem zauważyć, iż w 2019 roku na rynek trafiło 1,4 tys. mniej lokali niż zostało sprzedanych. [caption id="attachment_8386" align="aligncenter" width="625"]
Źródło: jll.pl[/caption]
 Oferta na koniec analizowanego okresu w stosunku do końca roku poprzedniego zmalała 1,1% i praktycznie nie uległa zmianie w stosunku kwartalnym. Autorzy raportu zwracają uwagę, że spośród 50,3 tys. lokali czekających na nabywców, 92% znajdowało się w budowie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu.

 
Żródło: https://www.jll.pl/pl/trendy-i-analizy/badanie/rynek-mieszkaniowy-w-polsce