Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy już 25 listopada! - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy już 25 listopada!
Data publikacji: 30.10.2015

W dniu 25.11.2015 o godz. 11:00, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., na które Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich akcjonariuszy.

Odbędzie się ono w Hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36 w Bydgoszczy. Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie WZA.
2. Wybór Przewodniczącego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
8. Propozycje zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie WZA.
 Każdy kto chciałby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., powinien zadeklarować chęć udziału w spotkaniu swojemu domowi maklerskiemu. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących rejestracji, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.
 
Wszystkich którzy już dziś chcieliby się zapoznać bliżej z planowanym przebiegiem oraz projektami Uchwał które będą omawiane na WZA, zapraszam do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

NWZA 25.11.2015 – Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA
NWZA 25.11.2015 – Projekty Uchwał