Walne Zgromadzenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE - relacja ze spotkania - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Walne Zgromadzenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE - relacja ze spotkania
Data publikacji: 11.06.2018

W piątek 8 czerwca, odbyło się pierwsze w tym roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Tradycyjnie udało nam się zgromadzić znakomite i liczne grono Akcjonariuszy, które podjęło kluczowe dla spółki decyzje, w tym decyzję o wypłacie dywidendy trzeci rok z rzędu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na piątek 08.06.2018 r., odbyło się w należącym do Grupy Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy. Spotkanie rozpoczęło się przed godziną 11:00 rejestracją uczestników. Pojawiło się na nim ponad 50 akcjonariuszy uprawionych do głosowania oraz kilkunastu gości, którzy chcieli bliżej poznać spółkę.

Spotkanie rozpoczęło się częścią oficjalną, podczas której Akcjonariusze w zgromadzeniu prowadzonym przez przewodniczącego Rady Nadzorczej, Piotra Kamińskiego, przystąpili do głosowania nad projektami uchwał. Ich efektem, m.in. zatwierdzono sprawozdanie spółki za rok 2017, udzielono absolutoriów członkom zarządu i rady nadzorczej oraz uchwalono wypłatę trzeciej z rzędu dywidendy w wysokości 0,07 zł na akcję, tj. sumie całkowitej 5.275.405,24 zł. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 07.09.2018 r., a termin jej wypłaty ustalono na dzień 21.09.2018 r.

Po zamknięciu Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu Rafał Jerzy przywitał gości oraz dokonał prezentacji działalności Grupy oraz najważniejszych skonsolidowanych i jednostkowych wyników finansowych, wypracowanych przez spółkę w minionym roku oraz niedawno opublikowanych wyników za 1 kwartał 2018 r. Po prezentacji miała miejsce dyskusja, podczas której zgromadzeni goście zadawali pytania, na które odpowiadał Prezes Jerzy oraz reprezentanci zarządów spółek należących do Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Kontynuowana była ona podczas rozmów kuluarowych przy wspólnym obiedzie.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i tak liczny udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Cieszymy się, że z każdym kolejnym spotkanie udaje nam się gromadzić w coraz liczniejszym gronie. Takie spotkania to zdecydowanie najlepsza forma obopólnego kontaktu. Wszystkich akcjonariuszy którzy nie mieli możliwości spotkać się z nami tym razem, zapraszamy do zapoznania się z podjętymi uchwałami. Przede wszystkim jednak, zapraszamy do udziału w kolejnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.