Wycena BM Santander. Akcje GKI, Atremu i PJP Makrum mocno niedoszacowane - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wycena BM Santander. Akcje GKI, Atremu i PJP Makrum mocno niedoszacowane
Data publikacji: 15.08.2023

3,90-6,70 zł za akcję – taka jest wycena Grupy Kapitałowej Immobile S.A. wykonana przez Biuro Maklerskie Santander. Akcje Atrem S.A. analitycy wycenili w przedziale 8,80 – 10,40 zł, a PJP Makrum S.A. 24,90-30,60 zł. W przypadku każdej z tych spółek wycena jest zdecydowanie wyższa, niż kurs giełdowy.
GK Immobile
W raporcie dotyczącym GKI czytamy, że spółka jest jedną z najbardziej zdywersyfikowanych produktowo spośród notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „co istotnie ogranicza wrażliwość wyników Spółki na wahania koniunktury gospodarczej, a także umożliwia rozwój w najbardziej lukratywnych segmentach rynku”. Wśród czynników wzrostu wymieniono rosnące wydatki na e-commerce, poprawę koniunktury mieszkaniowej, rekordowy portfel zamówień zależnej spółki Atrem oraz akwizycje w segmencie modowym. W prognozie wzrostu zysku operacyjnego ujęto także zakończenie kluczowych budów i przekazanie mieszkań klientom oraz dalszą poprawę efektywności sieci hoteli Focus.
 GKI wyceniono metodą DCF oraz porównawczą na poziomie odpowiednio 3,9 zł i 6,7 zł na akcję. „Nie przypisaliśmy do nich żadnych wag, a wycenę zaprezentowano w w/w przedziale” – wyjaśniają analitycy. Aktualny kurs giełdowy wynosi 2,84 zł.
GK Immobile – inicjacja
GK Immobile – inicjacja
Atrem S.A.
W raporcie o Atrem S.A. przypomniano o rekordowym portfelu zamówień, który w 1 kw. 2023 wynosił 450 mln zł. Według analityków wycena metodą DCF i porównawczą zawiera się w przedziale od 8,80 do 10,40 zł za akcję. Aktualny kurs giełdowy to 6,60.
 Wśród czynników wzrostu wymieniono konieczność modernizacji i rozbudowy sieci przesyłowych w Polsce, wzrost zużycia energii elektrycznej, przyspieszenie tempa wzrostu PKB, spowolnienie dynamiki wzrostu cen materiałów budowlanych i transformacja energetyczna polskiej gospodarki. Przypomniano, że spółka ma wyjątkowe kompetencje w niszowym obszarze rynku budowlanego, jakim jest automatyka i elektroenergetyka.
Atrem S.A. – inicjacja
Atrem S.A. – inicjacja
PJP Makrum S.A.
W analizie dotyczącej Grupy Przemysłowej PJP Makrum S.A. czytamy, że „rosnące wydatki na e-commerce oraz potencjalne odbicie w aktywności gospodarczej pozwolą PJP na partycypację w rozbudowie baz magazynowych czy też inwestycji biurowych i mieszkaniowych oraz wzrost wyników począwszy od 2024P”.
 
Według szacunków analityków, PJP powróci do ścieżki wzrostu wyników „w związku z oczekiwanym spadkiem stóp procentowych, który powinien poprawić IRR projektów inwestycyjnych, a tym samym zwiększyć popyt na obiekty budownictwa kubaturowego/przemysłowego”. Spółkę wyceniono metodą DCF oraz porównawczą (spółki GPW i zagraniczne) w przedziale od 24,90 zł, do 30,6 zł na akcję. Aktualny kurs na GPW to ok. 13,50 zł.
 
W dłuższym terminie motorem wzrostu wyników powinny być wg BM Santander: rosnące wydatki na e-commerce wspierające budowę i rozbudowę baz magazynowych, solidne fundamenty segmentu magazynowego, trend przenoszenia produkcji Europy z krajów azjatyckich, odbicie aktywności gospodarczej, synergie produktowe, oraz ekspansja geograficzna.
PJP MAKRUM S.A. – inicjacja
PJP MAKRUM S.A. – inicjacja