Wyniki i plany zaprezentowane na WZA - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wyniki i plany zaprezentowane na WZA
Data publikacji: 03.04.2015

W dniu 27 marca 2015 odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. O godzinie 11.00 w hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy stawiło się 32 akcjonariuszy GKI.

W części formalnej akcjonariusze zatwierdzili m. in. sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu GK IMMOBILE za rok 2014, oraz udzielili absolutorium wszystkim członkom zarządu oraz radzie nadzorczej.

Po części formalnej odbyły się prezentacje planów i dotychczasowych dokonań IMMOBILE. Uzyskane w tamtym roku wyniki przedstawił prezes Rafał Jerzy. Podkreślał w szczególności wzrost przychodów oraz poprawę rentowności. Przedstawione zostały bliżej wyniki głównych segmentów operacyjnych, czyli przemysłu, hotelarstwa, najmu aktywów oraz spodziewane przychody segmentu deweloperskiego, który według planu pierwsze przychody wykaże w IV kwartale tego roku. Przedstawione zostały też najważniejsze plany spółek z grupy IMMOBILE na ten rok, takie jak:• Budowa biurowca przy placu Kościeleckich w Bydgoszczy o powierzchni użytkowej 8 tys. M2

• I etap Platanowego Parku (inwestycji przy ulicach Sułkowskiego/Dwernickiego/Kamiennej w Bydgoszczy) zostanie rozpoczęty

• Zaprezentowany zostanie nowy produkt własny segmentu przemysłowego

• Food2go w Hotelach Focus zostanie uruchomione w połowie roku

• W IV kw. zakończy się budowa i rozpocznie przekazywanie mieszkań w etapie „0“ przy ulicy Leśnej

• W I kw. 2016 otwarty zostanie nowy hotel w Gdańsku

Dziękujemy wszystkim akcjonariuszom za zaangażowanie i udział w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. To zdecydowanie najlepsza forma obopólnego kontaktu i zgłębienia planów zarządów poszczególnych spółek. Zapraszamy wszystkich akcjonariuszy do udziału w WZA, najbliższe już jesienią tego roku.