Zmiana nazwy lidera segmentu przemysłowego Grupy - PJP MAKRUM - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Zmiana nazwy lidera segmentu przemysłowego Grupy - PJP MAKRUM
Data publikacji: 29.07.2020

W bieżącym miesiącu nastąpiła oficjalna zmiana nazwy lider segmentu przemysłowego Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Spółka PROJPRZEM MAKRUM S.A., zmieniła swoją nazwę na PJP MAKRUM S.A. 27 lipca dokonano zapisu tej zmiany w KRS, a zmianę zapisano w aktualnym statucie spółki, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie które odbyło się 29 czerwca 2020 roku.Od połowy roku 2020 spółka rozpoczyna swoje funkcjonowanie pod oficjalną nazwą PJP MAKRUM Spółka Akcyjna. Spółka zaprezentowała także nowe logo:

Grupa Przemysłowa PJP MAKRUM działa w następujących gałęziach przemysłu: budownictwie przemysłowym, produkcji i dystrybucji systemów przeładunkowych, parkingów automatycznych, maszyn przemysłowych oraz produktów techniki magazynowej. Od 1999 roku jest notowana na GPW w Warszawie, początkowo jako PROJPRZEM S.A., następnie PROJPRZEM MAKRUM S.A. W listopadzie 2016 r. spółka została włączona w struktury Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., wzmacniając sektor przemysłowy bydgoskiego konglomeratu.