Silny czwarty kwartał i zdecydowana poprawa rentowności – Atrem publikuje wyniki za 2020 rok. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Silny czwarty kwartał i zdecydowana poprawa rentowności – Atrem publikuje wyniki za 2020 rok.
Data publikacji: 22.03.2021

Spółka Atrem S.A., działająca w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizująca kontrakty w zakresie OZE i gazownictwa, opublikowała wyniki za rok 2020. Mimo spadku przychodów, spółka poprawiła rentowność, co pozwoliło odnotować zysk.Przychody wypracowane przez Atrem w minionym roku wyniosły 86,4 mln zł, wobec 115,6 mln w roku 2019. Prawie 35 milionów z tego przychodu wypracowano w samym czwarty kwartale. Ebitda wyniosła 3,4 mln zł, wobec -4,6 mln w roku poprzednim.Pomimo mniejszych przychodów, Atrem wygenerował zysk na działalności operacyjnej, wynoszący ponad 1 milion PLN, wobec straty -6,8 mln PLN w 2019 roku. Tu także należy zauważyć, że ponad połowa zysku przypadła na czwarty kwartał roku. Pozytywny wynik związany jest z osiąganiem zdecydowanie wyższych marż na kontraktach oraz jest efektem zmian organizacyjnych.„Zdecydowanie najlepszy ostatni kwartał roku pozwala z nadzieją patrzeć na działalność naszej spółki w 2021 roku. Restrukturyzacja wpłynęła na poprawę rentowności. Lżejsi kosztowo, jesteśmy przygotowani na nowe wyzwania” – tak komentuje wynik prezes Atremu, Andrzej Goławski.

Przychody z obu segmentów działalności spółki znalazły się na podobnym poziomie. W ramach segmentu elektroenergetyka Atrem realizował inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii. Dynamiczny rozwój tej branży w nadchodzących okresach może wpływać na przychody Atremu.„Zainteresowanie inwestycjami w OZE rośnie skokowo. Atrem widzi szansę w rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego w związku z ekspansją OZE i wywołaną przez to koniecznością gruntownej modernizacji polskiego systemu dystrybucji i przesyłu. Rozwój OZE wywołuje również rozwiązanie problemu magazynowania energii – tutaj również mamy szanse wykorzystać nasze kompetencje, magazyny energii najlepiej zlokalizować w ramach budowanych przez nas GPZ” – mówi na ten temat Andrzej Goławski. „Łączna wartość projektów z branży OZE pozostających w realizacji Atremu na dzień 31.12.2020 roku wynosiła 44,5 mln PLN netto, z czego do przerobienia pozostało 22,8 mln PLN netto” – dodaje.

Jak ujęto w sprawozdaniu, Zarząd z nadzieją odbiera zapowiedzi rządowe, w których to szeroko rozumiana branża budowlana miałaby być jednym z kół zamachowych, które wyciągną gospodarkę z przestoju.„Niepewność co do rozwoju pandemii przełożyła się na ostrożniejsze podejście zamawiających do realizacji kontraktów, szczególnie w pierwszej połowie roku. Zamawiający powściągliwiej dysponują swoimi budżetami inwestycyjnymi, przesuwając środki finansowe na realizację prac na kolejne lata. Pomimo sporego portfela zamówień, Zarząd Spółki zakłada dalsze pozyskanie nowych projektów, które są obecnie na etapie ofertowania” – mówi Andrzej Goławski na temat wpływu pandemii na działalność Atremu.Do najważniejszych wydarzeń minionego roku w Atremie należy wybór konsorcjum z udziałem tej spółki w przetargu dotyczącym tłoczni w Odolanowie – części projektu Baltic Pipe. Wartość udziału Atrem S.A. ujęta w ofercie konsorcjum wynosi 45,3 mln zł. Istotna była także finalizacja procesu sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa – działu IT, z którym Zarząd nie wiązał planów rozwoju.„Komunikaty płynące ze spółki wskazują że przychody powinny wzrastać i pokazują jak inaczej zarządzany jest dziś Atrem. Celem jaki stawiany jest przez Zarząd wszystkim ośrodkom zysku w Spółce jest trwała poprawa rentowności na realizowanych kontraktach oraz istotna poprawa pozycji finansowej kontraktów” – podsumowuje prezes Atremu.