Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Aktualności

Zapadła decyzja o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Atremu. 49 groszy na akcję

Walne Zgromadzenie Spółki Atrem zdecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 0,49 zł na akcję.

Wyniki GKI w I kwartale 2024. IMMOraport odc. 43

Dla Grupy Kapitałowej Immobile I kwartał jest zazwyczaj najsłabszym w roku. O tym, co nam mówi najnowsze sprawozdanie finansowe, opowiedzieli prezes GKI Rafał Jerzy oraz dyrektor finansowy i członek zarządu Piotr Fortuna.

Dopłaty do kredytów, wyniki Atremu i Portal Analiz. IMMOraport odc. 42

Dopłaty do kredytów, wyniki Atremu i Portal Analiz. IMMOraport odc. 42

Grupa Kapitałowa Immobile publikuje wyniki I kwartału

Grupa Kapitałowa IMMOBILE, jedyny konglomerat spółek notowany na GPW, opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2024. Skonsolidowane przychody wyniosły 202,0 mln zł, co oznacza wzrost o 15,3%. EBITDA osiągnęła wartość ujemną 3,5 mln zł, a strata netto wyniosła 20,5 mln zł.

Andrzej Goławski o wynikach Atremu za I kwartał 2024

O wynikach spółki Atrem S.A. opowiedział prezes Andrzej Goławski. Wzrost przychodów w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wyniósł 68,6%. EBITDA wyniosła 2,4 mln zł, a zysk netto 1,8 mln zł

Dobre wyniki Atremu. Przychody wzrosły o ponad 2/3

Spółka Atrem S.A. podała wyniki za I kwartał tego roku. Przychody wyniosły 32,0 mln zł, a zysk netto 1,8 mln zł.

Czy produkcja maszyn w Polsce ma sens? IMMOraport odc. 41

Grupa Przemysłowa PJP Makrum zanotowała wzrost przychodów, ale wynik za I kwartał 2024 jest ujemny. Członkowie zarządu spółki opowiedzieli o wynikach i perspektywach w poszczególnych segmentach i liniach produktowych. Rozmawialiśmy więc o budownictwie i przemyśle, w tym systemach przeładunkowych, platformach parkingowych, maszynach krusząco-mielących i wyposażeniu magazynów. W drugiej części programu odpowiedź na pytanie, czy produkcja maszyn w Polsce ma sens.

Odbierzniespodzianke.pl - Grupa Kapitałowa Immobile ze specjalną ofertą dla akcjonariuszy, klientów i pracowników

Innowacyjny pomysł GKI na zbudowanie trwałej relacji z akcjonariuszami, klientami oraz pracownikami intensywnie się rozwija. Program odbierzniesopodzanke.pl cieszy się coraz większą popularnością wśród użytkowników i oferuje coraz więcej korzyści

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej Immobile

21 czerwca w restauracji La Rosa odbędzie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej Immobile. To jedno z największych tego typu wydarzeń w Polsce.

"Spółka inna niż wszystkie" - rozmowa o GKI na kanale FXMAG

W ostatnich tygodniach członkowie zarządów spółek Grupy Kapitałowej Immobile wystąpili w programach kilku giełdowych youtuber'ów. Dzięki materiałom wideo można lepiej poznać spółki.