Raport - Tagi - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Tag: Raport

Piękne osiedla w świetnych lokalizacjach – rozmowa o wynikach i perspektywach segmentu deweloperskiego Grupy

Prezentacja wynikowa Grupy Kapitałowej IMMOBILE za I półrocze 2018 r.

Omówienie wyników spółki za I półrocze 2018 r. (video)

GK IMMOBILE ze zdecydowanym wzrostem we wszystkich segmentach w I półroczu 2018

Bydgoszcz przystanią nowoczesnych usług dla biznesu

Komentarz Prezesa do wyników za pierwszy kwartał

I kwartał 2018 r. zamknięty wzrostami we wszystkich segmentach działalności GK IMMOBILE

List Zarządu GK IMMOBILE do Akcjonariuszy – sprawozdanie finansowe za rok 2017

Zaproszenie na omówienie wyników za 2017 z Prezesem Rafałem Jerzym

Wyniki segmentu przemysłowego Grupy za 2017 rok