Relacje inwestorskie - Tagi - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Tag: Relacje inwestorskie

Podwojenie przychodów i zyski w trudnym otoczeniu gospodarczym – PJP Makrum publikuje wyniki za trzy kwartały

Podwojone przychody i wysokie zyski zaprezentowała PJP Makrum S.A., Grupa Przemysłowa notowana na GPW od 1999 roku. Mimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej, spółka rekordowymi wynikami potwierdza swoją solidną pozycję na rynku.

Decyzją Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE połączyła się z Makrum Development

24 października 2022 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. zebrało się na nadzwyczajnym posiedzeniu, aby podjąć decyzję w sprawie połączenia się ze spółką Makrum Development Spółka z o.o.

Atrem S.A. ze spodziewanym wzrostem przychodów za trzy kwartały

Atrem S.A., motywując swoją decyzję ułatwieniem bieżącej oceny sytuacji spółki przez rynek, po raz drugi opublikował szacunkowe przychody ze sprzedaży spółki, tym razem za III kwartały bieżącego roku. Są one ponad 25% wyższe niż przychody opublikowane po analogicznym okresie minionego roku.

PJP MAKRUM przewiduje podwojenie przychodów za III kwartały

Grupa Przemysłowa PJP Makrum S.A. po raz drugi postanowiła ujawnić szacunkowe dane ze sprzedaży, jeszcze przed publikacją raportu okresowego. Spółka poinformowała o podjęciu uchwały w tej sprawie w raporcie bieżącym, w którym przekazała najświeższe dane finansowe za minione trzy kwartały. Zgodnie z nimi, przychody Grupy w tym okresie wynieść mogą ponad 410 mln zł, czyli nieomal dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie minionego roku.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE opublikowała szacunkowe przychody III kwartałów

Zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. poinformował w raporcie bieżącym o podjęciu uchwały w sprawie przekazywania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów za okres od 01 stycznia do 30 września 2022 roku.

Omówienie wyników GKI za I połowę 2022. Dywersyfikacja dobra na trudne czasy

Rozmowę o wynikach finansowych Grupy poprowadził Mikołaj Jerzy. W nagraniu wzięli udział Rafał Jerzy, wiceprezes Sławomir Winiecki oraz członek zarządu i dyrektor finansowy Piotr Fortuna. Tradycyjnie członkowie zarządu odpowiedzieli na pytania akcjonariuszy.

Dobre wyniki, szczególnie pozytywny drugi kwartał – GK IMMOBILE publikuje sprawozdanie finansowe

Notowana na GPW od 2007 roku Grupa Kapitałowa IMMOBILE dokonała podsumowania pierwszego półrocza 2022 roku. Przychody Spółki w tym okresie wyniosły 448,3 mln PLN (276,8 w samym drugim kwartale), EBITDA 37,7 mln PLN, zaś zysk netto 2,4 mln PLN, przy czym zysk za sam drugi kwartał to 11,0 mln PLN.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., raportem bieżącym dokonała zwołania drugiego w bieżącym roku, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jego głównym celem będzie głosowanie nad uchwałą o połączeniu z Makrum Development sp. z o.o.

Rekordowa dywidenda już w kieszeniach akcjonariuszy Atremu

21 września 2022 r. spółka Atrem wypłaciła jedną z najbardziej atrakcyjnych dywidend tego roku na polskim parkiecie.

Piotr Szczeblewski odpowiada na pytania o PJP Makrum - wyniki I półrocza

Zapraszamy na omówienie sprawozdania finansowego Grupy Przemysłowej PJP Makrum S.A. za I półrocze 2022 roku, przez prezesa zarządu Piotra Szczeblewskiego.