Relacje inwestorskie - Tagi - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Tag: Relacje inwestorskie

Duże wzrosty we wszystkich segmentach i liniach produktowych PJP Makrum w I półroczu

Poznaliśmy wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM S.A. za I półrocze 2022 r. Skonsolidowane przychody za ten okres wyniosły 262,9 mln PLN, EBITDA 10,4 mln PLN, a zysk netto 5,7 mln PLN.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE prezentuje szacunkowe przychody I półrocza 2022

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. poinformowała w bieżącym raporcie o podjęciu uchwały w sprawie przekazywania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.

Atrem S.A. z szacunkowymi wynikami za I półrocze - spodziewany wzrost przychodów

Atrem S.A., motywując decyzję ułatwieniem bieżącej oceny sytuacji swojej spółki przez rynek, opublikował szacunkowe przychody ze sprzedaży spółki za I półrocze bieżącego roku. Są one ponad 69% wyższe niż przychody opublikowane po analogicznym okresie minionego roku.

Czy rok 2022 będzie rekordowym dla PJP MAKRUM? Grupa Przemysłowa publikuje szacunkowe przychody

Grupa Przemysłowa PJP Makrum S.A. po raz pierwszy postanowiła ujawnić szacunkowe dane ze sprzedaży w I półroczu 2022 roku, jeszcze przed publikacją raportu okresowego. Spółka poinformowała o podjęciu uchwały w tej sprawie w raporcie bieżącym, w którym przekazała najświeższe dane finansowe. Zgodnie z nimi, przychody Grupy w I półroczu wzrosły do 262,34 mln zł (+113% r/r).

Rozmowy o rynku kapitałowym: podsumowanie WZA 2022

10 czerwca 2022 roku gościliśmy zatem łącznie ponad 100 osób, w tym wyjątkowych gości specjalnych, z którymi rozmawialiśmy o rynku kapitałowym, strategiach inwestowania, relacjach inwestorskich i wielu innych tematach!

Jaroszek, Irzyński, Malik - rozmowy z gośćmi specjalnymi

Gośćmi specjalnymi tegorocznego zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupy Kapitałowej IMMOBILE byli Tomasz Jaroszek, Rafał Irzyński oraz Paweł Malik. Rozmawialiśmy z nimi o rynku kapitałowym.

Dobra dywidenda w Atremie potwierdzona na WZA

Podczas walnego zgromadzenia Atrem S.A., które odbyło się 13 czerwca 2022 r., zapadła finalna decyzja o wypłacie przez spółkę dywidendy. Decyzji tej niecierpliwie oczekiwał rynek, gdyż tegoroczna dywidenda Atremu jest jedną z najwyższych na polskim parkiecie.

Relacja z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Kolejne WZA za nami! 10 czerwca 2022 roku odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Na to spotkanie zarejestrowało się aż 93 akcjonariuszy, podejmując kluczowe dla spółki decyzje, m.in. o wypłacie w tym roku dywidendy.

Kolejna dywidenda w Grupie Kapitałowej IMMOBILE

Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., akcjonariusze zadecydowali o uchwaleniu dywidendy. Termin wypłaty przez spółkę dywidendy ustalono na dzień 23.09.2022 r.

Zadaj pytanie zarządom spółek Grupy Kapitałowej IMMOBILE!

Już 10 czerwca najbliższe WZA Grupy Kapitałowej IMMOBILE, połączone z inicjatywami, podczas których zarząd spółki matki, ale także osoby zarządzające spółkami zależnymi z sektora deweloperskiego, hotelarskiego, odzieżowego, przemysłowego, budownictwa oraz automatyki i elektroenergetyki, odpowiedzą na pytania dotyczące ich branży i działalności.