Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Aktualności

Dystrybutor energii elektrycznej po raz kolejny wybrał ofertę Atremu

Spółka Atrem poinformowała, że 7 lutego 2023 roku otrzymała informację o wyborze przez Eneę Operatora jej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia regulaminowego, prowadzonego w trybie otwartym, którego przedmiotem jest: "Przebudowa Stacji WN/SN Chociwel".

Oddanie do użytku dwóch budynków osiedla Rabatki

Czy Grupa Kapitałowa IMMOBILE to spółka na lata? - wywiad z Remigiuszem Iwanem

W rozmowie z Remigiuszem Iwanem dla Portalu Analiz, Mikołaj Jerzy omówił bieżącą sytuację Grupy Kapitałowej IMMOBILE oraz wizję jej rozwoju. Opowiadał kolejno o działalności wszystkich sektorów tego konglomeratu i odpowiedział na pytanie 'czy GKI jest spółką na lata?'.

Newsletter Inwestora - STYCZEŃ 2023

W styczniowym newsletterze informujemy o szacunkowych wynikach za miniony rok naszych trzech spółek notowanych na GPW, tradycyjnie o najważniejszych kontraktach, a także o pojawieniu się nowego podmiotu z sektora modowego w portfolio Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Obowiązkowo także podsumowujemy najnowsze odcinki vodcastów z minionego miesiąca.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE rozwija segment modowy dzięki akwizycji Marasimsim

Terminy publikacji raportów okresowych spółek Grupy Kapitałowej IMMOBILE w 2023 roku

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., Atrem S.A. oraz PJP Makrum S.A. podały do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE konsekwentnie prezentuje szacunkowe wyniki i kolejne wzrosty przychodów

Zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. poinformował w raporcie bieżącym o podjęciu uchwały w sprawie przekazania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów za cztery kwartały 2022 roku. Ich wartość powiększyła się o przeszło 53% r/r.

Grupa Przemysłowa PJP MAKRUM przekroczyła pół miliarda przychodów?

Grupa Przemysłowa PJP Makrum S.A. po raz kolejny postanowiła ujawnić szacunkowe dane ze sprzedaży, jeszcze przed publikacją raportu okresowego. Spółka poinformowała o podjęciu uchwały w tej sprawie w raporcie bieżącym, w którym przekazała najświeższe dane finansowe za miniony rok. Zgodnie z nimi, przychody Grupy w tym okresie wynieść mogą ponad 530 mln zł, czyli blisko 70% więcej niż w analogicznym okresie minionego roku.

Atrem S.A. urósł prawie 10% w minionym roku, wzbogacając portfolio w ciekawe kontrakty

Atrem S.A. po raz kolejny dokonał publikacji szacunkowych przychodów ze sprzedaży, jeszcze przed oficjalną publikacją rocznego sprawozdania finansowego, motywując swoją decyzję ułatwieniem bieżącej oceny sytuacji spółki przez rynek. Zgodnie z przedstawionymi danymi, przychody spółki wzrosły o prawie 10% r/r.

Podpisanie umowy między Atremem i PGE Dystrybucja. Rozmowa o polskich sieciach.