Atrem - Tagi - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Tag: Atrem

Nie tylko Baltic Pipe, czyli wyniki Atremu za 3 kwartały 2022 roku

Prezes Atrem S.A. Andrzej Goławski skomentował wyniki spółki za 3 kwartały 2022 roku. Rozmowa dotyczyła też m.in. tłoczni gazu w Odolanowie w ramach budowy Baltic Pipe, realizowanych kontraktów dla Metra Warszawskiego i Wód Polskich oraz planów spółki w obszarach energetyki i zamówień dla wojska.

Dobre wyniki Atrem S.A. w pierwszych 9 miesiącach bieżącego roku

Realizująca kontrakty w zakresie automatyki i elektroenergetyki, w tym odnawialnych źródeł energii, spółka Atrem opublikowała raport finansowy za 9 miesięcy 2022 roku. Zgodnie z danymi ujawnionymi już wcześniej w szacunkowych wynikach, spółka znacznie poprawiła przychody, jak i wskaźniki zyskowności.

Atrem i Enea poprawią stan zasilania w Poznaniu - podpisanie umowy

Atrem S.A. która pod koniec września informowała o wyborze jej oferty przez Enea Operator Sp. z o.o., dokonała aktualizacji informacji, informując o zawarciu 14 października ostatecznej umowy na poprawę stanu zasiania Miasta Poznania.

Atrem S.A. ze spodziewanym wzrostem przychodów za trzy kwartały

Atrem S.A., motywując swoją decyzję ułatwieniem bieżącej oceny sytuacji spółki przez rynek, po raz drugi opublikował szacunkowe przychody ze sprzedaży spółki, tym razem za III kwartały bieżącego roku. Są one ponad 25% wyższe niż przychody opublikowane po analogicznym okresie minionego roku.

Kreatywna promocja edukacji technicznej i energetycznej z Atremem

W minionym tygodniu przedstawiciele Atrem S.A. wzięli udział w projekcie edukacyjnym ‘Przemysł 4.0 Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA w praktyce’, prezentując swoją spółkę oraz nowoczesne rozwiązania dla sektora energetycznego na wydarzeniu, które odbyło się w Gorzowie Wielkopolskim.

Atrem poprawi stan zasilania miasta Poznań - wybór oferty przez Enea Operator

Atrem S.A. podzieliła się z rynkiem pozytywnymi informacjami ze spółki, informując, że jej oferta wybrana została przez Enea Operator Sp. z o.o. w postępowaniu związanym z inwestycją poprawiającą zasilanie miasta Poznania.

Rekordowa dywidenda już w kieszeniach akcjonariuszy Atremu

21 września 2022 r. spółka Atrem wypłaciła jedną z najbardziej atrakcyjnych dywidend tego roku na polskim parkiecie.

Publikacja wyników Atrem S.A. za I półrocze 2022 i omówienie przez prezesa Goławskiego

ATREM S.A. opublikował najświeższe wyniki. Przychody Spółki w I półroczu 2022 roku wyniosły 64,7 mln PLN, co oznacza wzrost o 25,9 mln PLN (+ 67%) w stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku. EBITDA wyniosła 3,3 mln PLN.

Czym jest GPZ? Główny Punkt Zasilający i jego rola w transformacji energetycznej Polski

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną stawia przed Operatorami Sieci Dystrybucyjnych konieczność gruntownej rozbudowy i modernizacji polskiego systemu dystrybucji i przesyłu. Bieżąca sytuacja gospodarcza przyśpiesza te kwestie, stąd akcentuje się potencjał Atremu w nadchodzącej transformacji energetycznej Polski.

Atrem S.A. z szacunkowymi wynikami za I półrocze - spodziewany wzrost przychodów

Atrem S.A., motywując decyzję ułatwieniem bieżącej oceny sytuacji swojej spółki przez rynek, opublikował szacunkowe przychody ze sprzedaży spółki za I półrocze bieżącego roku. Są one ponad 69% wyższe niż przychody opublikowane po analogicznym okresie minionego roku.