Atrem - Tagi - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Tag: Atrem

Atrem aktywny w transformacji energetycznej Polski. Omówienie wyników za I kwartał 2022

Zapraszamy na omówienie wyników I kwartału 2022 roku spółki ATREM S.A. przez jej prezesa Andrzeja Goławskiego oraz Mikołaja Jerzego.

Bardzo dobre wyniki Atremu w I kwartale 2022

Atrem S.A., działająca w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizująca kontrakty w zakresie OZE i gazownictwa, opublikowała wyniki za rok 2021. Przychody Spółki w I kwartale 2022 roku wyniosły 32,5 mln PLN, co oznacza wzrost o 15,8 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku (wzrost przychodów o 94%). EBITDA wyniosła 1,8 mln PLN.

UE pomoże uniezależnić się od Rosji. Czy skorzystają na tym takie spółki jak Atrem?

Komisja Europejska odpowiada na patową sytuację na globalnym rynku energetycznym. Szefowa KE Ursula von der Leyen przedstawiła zarys planu uniezależnienia się od Rosyjskich surowców, który zaangażować ma znaczne środki finansowe na wsparcie tego celu. Czy beneficjentami tej sytuacji będą także polskie spółki sektora energetycznego i pokrewnych?

Atrem S.A. zaprasza na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13.06.2022 r.

Atrem podpisał z Wodami Polskimi umowę o wartości 160 mln zł netto

Atrem wykona systemy ochrony dla Metra Warszawskiego.

Atrem wybrany do realizacji projektu za prawie 200 mln złotych

Atrem liczy na wzrost liczby projektów związanych z bezpieczeństwem energetycznym kraju i energetyką wiatrową

Dywidenda i nowy ciekawy kontrakt – kolejne dobre wieści z Atremu

Znaczna poprawa wyników i solidny portfel zamówień na nowy rok – Atrem publikuje sprawozdanie za rok 2021